NEA: "Varje land ska ta hand om sitt eget kärnavfall"

- Den som bygger kärnkraft måste ha en klar plan för att ta hand om kärnavfallet, säger William D. Magwood, generaldirektör för kärnenergiorganisationen NEA

Kärnkraft är ett av alternativen när världen styr bort sin energiproduktion från fossila bränslen. Också små modulära reaktorer (SMR) intresserar nu allt fler länder.

Den som bygger kärnkraft måste ha en klar plan för att ta hand om kärnavfallet, säger William D. Magwood, generaldirektör för kärnenergiorganisationen NEA, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Världens experter på geologiskt slutförvar av kärnavfall möttes nyligen i Helsingfors. Finland blir det första landet i världen att ta ett slutförvar för högaktivt utbränt kärnbränsle i användning. Det förutsatt att statsrådet godkänner den ansökan slutförvaringsbolaget Posiva lämnade in strax före jul.

Enligt industrirådet Liisa Heikinheimo på finländska Näringsministeriet tar behandlingen av Posivas ansökan ett par år i anspråk. Då har bland annat Strålsäkerhetscentralen Stuk gett sitt säkerhetsutlåtande.

Med den tidtabellen kunde det första högaktiva kärnavfallet från ett finländskt kärnkraftverk begravas i berggrunden i närheten av kärnkraftverket i Olkiluoto 2024.

När Posiva väl visat vägen räknar den internationella kärnenergiorganisationen NEA:s generaldirektör William Magwood liksom Heikinheimo med att Sverige och Frankrike blir efterföljande europeiska länder med slutförvar.

Svenskt slutlager

Den svenska regeringen fattade sitt beslut om slutförvaret i slutet av januari. Det svenska slutlagret ska byggas invid kärnkraftverket i Forsmark i höjd med norra Åland.

Slutförvaringen genomförs ungefär samtidigt, men den svenska lagstiftningen avviker från den i Finland och tillståndsprocessen där har dragit ut på tiden. Därför är Finland mer eller mindre redo att ta sitt slutlager i användning medan Sverige nu fattat beslut om att börja bygga sitt.

William Magwood betonar att lika viktigt som det är att ta fram en trygg metod så är det att invånarna i de områden där slutlagren finns är med på noterna. Det radioaktiva avfallet ska ligga begravt i 100 000-tals år, en period som är så lång att den är svår att överskåda. Det viktiga är ändå enligt NEA:s generaldirektör att slutlagren är byggda så att sådant som is och vatten, klimatförändringen eller eventuella framtida glaciärer inte kommer åt att skada dem.

– Ingenting har tidigare byggts för att hålla så långa tider, men vi vet att det finns formationer i jorden som är så gamla, säger Magwood, till HBL.

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning

Rent geologiskt är det stor skillnad mellan olika länder. Varje land ska kunna ta hand om sitt eget kärnavfall, betonar William Magwood. Det viktiga är att hitta den stabila omgivning kärnavfallet behöver i olika berggrunder. Grundkonceptet är detsamma, att innesluta kärnavfallet i kapslar som sedan begravs.

Posiva i Finland inledde byggandet av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen i december 2016 efter att statsrådet hade beviljat anläggningen byggnadstillstånd i november 2015. Sedan ett par år har Posiva en provgrotta för forskning kallad Onkalo i Euraåminne. Onkalo blir en del av slutförvaringskomplexet.

Källa: NEA, Hufvudstadsbladet,