Danska gaslagren växer

Danska gaslager är viktiga för dansk, men även för svensk gasförsörjningstrygghet genom att de bidrar till att privata husägare, företag och kraftverk alltid har tillgång till nödvändig gas för uppvärmning, elproduktion och produktion. Även om gaslagringsanläggningar har designats för att möta den inhemska efterfrågan på flexibilitetstjänster, betraktar Gas Storage Denmark hela nordvästra Europa som koncernens exportmarknad idag.Foto: Kredit: Gas Storage Denmark

Danska gaslagren växer och är nu större än vid samma tidpunkt förra året.

Danska gaslager har kommit i kapp enorma eftersläpningar efter att ha börjat året på en rekordlåg nivå.

De danska gaslagren startade året på den lägsta nivån på senare tid, trots krigshoten från Ryssland, som förra året stod för 34 procent av EU:s gasförbrukning.

 Lusten minskade

Flera lager var under press på grund av en kombination av låga temperaturer och rekordhöga gaspriser, vilket minskade lusten att köpa in sig i lager.

Insamlingen av den stora eftersläpningen sker samtidigt som de danska gaslagren för första gången sedan i höstas befinner sig i en situation där det pumpas in mer gas i lagren än danskarna själva förbrukar.