Vindkraftsindustrins nästa stora utmaning, att säkra tillgång på råvaror

En konvoj med vindturbinblad passerar engelska staden Edenfield. Foto: Wikipedia Common, kredit: Paul Anderson

Vindkraft är en av energikällorna som kan hjälpa Europa att bryta sig loss från ryska fossila bränslen, men industrin varnar för höga priser i leveranskedjan.

Rysslands brutala angrepp mot Ukraina och den pågående energikrisen har tvingat Europa att omvärdera sitt beroende av fossila bränslen, särskilt från Ryssland.

Europas vindkraftsindustri står inför en ny utmaning, eftersom medan EU vill bygga upp sin förnybara energikapacitet och bryta sig loss från ryska fossila bränslen, kan problem i industrins försörjningskedja hindra det.

Lägger anbud på projekt

Samtidigt som att öka EU:s förnybara energikapacitet verkar vara en självklar lösning, är höga priser och osäkerhet i försörjningskedjan ett växande problem för vindkraftsindustrin, som ofta lägger anbud på projekt flera år före utvecklingen.

Förnybar energi, särskilt vindkraft, kan spela en avgörande roll för att ge energisäkerhet i Europa, förklarade Sven Utermöhlen, VD för havsvind på RWE renewables, till EURACTIV.

- Utmaningen är att kriget, åtminstone på kort till medellång sikt, har lett till störningar i försörjningskedjan och de ökade råvarupriserna. Det gör uppenbarligen den snabbare leveransen av ännu mer förnybar kapacitet till en ännu större utmaning, sa han.

Tillstånds- och leveranskedjefrågor måste hanteras för att stärka vindkraftsektorn, säger industrins representanter.

Skyhöga priser

Under de senaste veckorna har priset på vissa material som används i vindkraftverk, som stål, aluminium och nickel, skjutit i höjden.

 - Priserna är betydligt högre för tillfället – i synnerhet råvarupriserna och priset på vissa komponenter, som gjutjärnsdelar - och prisprognoserna har blivit betydligt mer osäkra angående leveranser, konstaterade Utermöhlen till EURACTIV.

- I nuläget är det mycket svårt för företag i leverantörskedjan att förutsäga var priserna kommer att gå, vilket innebär att om de ombeds att lämna offerter för leverans om fyra eller fem år från nu, är det mycket svårt att förutse deras kostnader, sade Utermöhlen.

Ryssland och Ukraina är stora stålproducenter, som utgör huvuddelen av ett vindkraftverk, men sedan kriget har importen av färdigt stål till EU minskat med en femtedel.

Helt produktionsstopp

Parallellt med detta har priset på varmvalsat rullstål ökat med 40 procent. Ståltillverkare i Spanien, som ArcelorMittal och tillverkaren av rostfritt stål Acerinox, har minskat sin produktion, medan tyska Lech-Stahlwerke har stoppat produktionen helt.

Aluminium är mindre relevant för vindindustrin men används fortfarande till flera komponenter, inklusive rotorer och kablage. Återigen finns det synliga prisökningar i leveranskedjan.

Ryssland är också den ledande globala leverantören av nickel, en annan viktig komponent i vindkraftverk.

- Vår konkurrensposition beror på de överkomliga råvarupriserna och en stabil leveranskedja. För närvarande, liksom många andra industrier, konfronteras vi med höga stål- och andra råvarukostnader, sade Jochen Eickholt, VD för Siemens Gamesa Renewable Energy, vid invigningen av WindEuropes konferens nyligen.