Nej till rysk gas skulle leda till en stor ekonomisk nedgång i Tyskland

EU och därmed även Danmark har (ännu) inte bojkottat import av rysk gas.Bild: Pixabay. Creative Common Lic. Kredit: Alexey Hulsov

Den tyska ekonomin skulle hamna i recession 2023 om användningen av rysk gas bojkottas i april, visar en tysk prognos.

Det var det som flera av Tysklands ledande ekonomiska institut skrev i en gemensam sammanfattande prognos nyligen, 

- Tysklands tillväxt 2022 kommer att begränsas till 1,9 procent om rysk gas stängs av i "mitten av april", skrev instituten, citerade tidskriften Die Wirtschaftswoche.

Recession nästa år

Samtidigt säger prognosen att ett sådant beslut kommer att skicka den tyska ekonomin i recession nästa år och få ekonomin att krympa med 2,2 procent.

De sex instituten bakom prognosen skriver att konsekvenserna av en bojkott "inte kommer att vara förutsebara" under de kommande två åren.

Även utan en bojkott av rysk gas kommer kriget i Ukraina att "bromsa" Tysklands ekonomiska återhämtning efter efterdyningarna av coronapandemin, står det att läsa.

Instituten uppskattar att inflationen i Tyskland 2022 kommer att stiga till 6,1 procent. Det blir det högsta i landet på 40 år.

Före kriget i Ukraina kom ungefär en tredjedel av Tysklands oljeimport från Ryssland. 45 procent av Tysklands kolinköp kom från Ryssland och 55 procent av den tyska gasimporten kom från Ryssland.

Det råder dock enighet om att importen måste begränsas och att man i framtiden vill vara helt fria från att importera gas från Ryssland.

Källa: Die Wirtschaftswoche