FN:s klimatpanel: Nu krävs det stora omställningar för att minska användningen av fossila bränslen

Några av klimatförändringarnas effekter: Skogsbränder som intensifierats av värme, förvärrade torka som äventyrar vattenförsörjningen och blekning av koraller orsakad av havets försurning och uppvärmning. Bilden visar så kallad Bobcat Fire sedd från ett köksfönster i Monrovia, Kalifornien. Foto: Wikipedia Common, kredit: Eddiem360

 

 

 

- Med rätt politik, infrastruktur och teknologi är det fullt möjligt att avsevärt minska världens utsläpp, säger den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel.

Bara en dryg månad efter den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel kommer del tre av tre: den som handlar om åtgärderna, om hur klimatuppvärmningen kan lindras och saktas ner.

Halvera utsläppen

Budskapet går hand i hand med det som forskare men också många inom industri, affärsliv och beslutsfattande redan sagt ett tag: lösningarna på klimatkrisen finns redan. Det är fullt möjligt att halvera världens utsläpp fram till 2030, säger rapporten.

– Med rätt politik, infrastruktur och teknologi kan vi göra de förändringar som behövs i vår livsstil och vårt beteende, och det kan minska på utsläppen med 40–70 procent fram till 2050, säger Priyadarshi Shukla som är en av dem som lett arbetsgruppen som jobbat med rapporten i fråga.

Dagens rapport är del tre av tre:

Sammanfattningen är klar inför nästa klimatmöte

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är i praktiken FN:s klimatpanel.

Panelen sammanställer regelbundet världens klimatvetenskap för att ge världens beslutsfattare underlag för vart klimatuppvärmningen är på väg och vilka åtgärder som behövs.

Den sammanställning som publiceras i år är den sjätte sedan 1990, och den största sammanställningen sedan den som publicerades inför Parisavtalet. Sammanställningen tas fram av tre olika arbetsgrupper som publicerar var sin del.

Hålls i Sharm el-Sheikh

Del ett som publicerades i augusti handlade om den vetenskapliga grunden för klimatuppvärmningen. Del två kom i februari och handlade om klimatkrisens konkreta följder och anpassningsbehoven den ger upphov till. Del tre är den som publiceras nu.

Den slutliga rapporten med en sammanfattning för beslutsfattare publiceras i september inför FN:s nästa klimatmöte COP27 som hålls i Sharm El-Sheikh i november.

Lösningarna: Bland annat vätgas, förnybar energi och effektivisering

FN:s klimatpanel konstaterar också att utsläppen av växthusgas låg på rekordnivåer under 2010–2019. Sedan dess har utsläppen ökat långsammare: rapporten visar att klimatåtgärderna har haft effekt.

Samtidigt slår den fast att det behöver göras mer på bred front, över alla sektorer, för att uppvärmningen ska kunna begränsas till högst 1,5 grader.