Vad händer om Ryssland stänger naturgaskranen?

Rothenstadt kompressorstation, MEGAL naturgastransportenhet i Rothenstadt, Bayern, Tyskland. Foto: Wikipedia Common, kredit: Zonk43

Ryssland krävde från och med den första april att all betalning för deras energiexport, till exempel naturgas, ska ske i rubel. Tidigare har euro eller dollar varit vanligare betalningsvaluta.

Vissa länder, däribland Finland skulle klara sig relativt bra även om Ryssland skulle stoppa naturgasexporten till Europa.

Enligt finländska finansministeriets avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander skulle slaget mot ekonomin bli dramatiskt större än om de nuvarande sanktionerna fortsätter.

På lång sikt skulle Finland snarast påverkas av den ekonomiska lågkonjunktur som exportstoppet kunde orsaka Europa.

Kravet kommer efter västvärldens finansiella sanktioner mot Ryssland, som lett till både varubrist och hyperinflation i landet.

Rubeln skyddar ryska jobb

Enligt Vladimir Putin är det "ryska ovänner", som köper gas från Ryssland, som måste betala i rubel annars kommer man inte att fullfölja kontrakten.

I ett televiserat uttalande på torsdagen sa Putin att han hade undertecknat en förordning om detta, och tillade att bytet till rubel var utformat för att stärka Rysslands suveränitet och Vad händer om Ryssland stänger kranen till Europa?

Enligt Sky News innebär förordningen i praktiken att utländska köpare av rysk naturgas är tvungna att öppna bankkonton både i sin egen valuta och i rubel hos Gazprombank, Rysslands tredje största långivare.

Både Frankrike och Tyskland har sagt att de inte kommer att gå med på Putins krav, eftersom befintliga kontrakt ger dem rätt att betala Ryssland i euro.

Tyskland är den största användaren av naturgas i Europa och man har redan inlett en krisförberedelse och exempelvis köpt in naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring (LNG).

Om Ryssland stänger gaskranen för europeiska länder, skulle det antagligen bli ett hårt slag mot den västerländska ekonomin.

Slag mot ekonomin

Många länder i Centraleuropa använder naturgas för uppvärmning av hushåll.

Spolander påminner om att Europa spelar en nyckelroll i ekonomisk påverkan på Finland – 5 procent av Finlands export går till Ryssland och 70 procent till Europa.

– Om vi ​​tittar på vilken regions ekonomiska lågkonjunktur som påverkar Finland mest så är det förstås Europa, sa Spolander.

Men det är förstås inte bara importörerna av naturgas som förlorar på att Ryssland potentiellt stänger gaskranen. Ryssland får, enligt en uppskattning av Sky News, dagligen runt 800 miljoner euro för sin gasexport. Något som de givetvis får försöka klara sig utan om de kapar banden till Europa.

Troligtvis skulle Finland klara sig betydligt bättre undan en kris än länder i Centraleuropa

Finland skulle klara sig utan rysk naturgas, men dyrt blir det

Professor Peter Lund på Aalto universitetet säger till nyhetssajten Svenska Yle att de första som drabbas vid ett stopp av rysk naturgas i Finland är mindre företag och industrier, i synnerhet kemiindustrin, som använder mycket gas.

Utöver dem använder vissa kraftverk för värme- och elproduktion gas. Där har man antagligen reserver och i viss mån kan man använda olja som substitut.

Men också i Finland skulle det här kunna bli en dyr historia på lång sikt.

Källa: Sky News, Finlands Bank, Svenska Yle