Tusen nollutsläppsbussar ska rullas ut i Storbritannien med stöd av 200 miljoner pund

En Nottingham City Transport-buss på väg 6 utanför Nottinghams järnvägsstation på Carrington Street, Nottingham. Bussen är en biometandriven Scania N280UD med Alexander Dennis Enviro400 CBG City body. Foto: Wikipedia Common, kredit: Motacilla

Tolv områden i England, från Greater Manchester till Portsmouth, kommer att få bidrag från stödpaketet på flera miljoner pund för att leverera elektriska eller vätgasdrivna bussar, samt laddnings- eller bränsleinfrastruktur, till sin region.

Finansieringen kommer från Zero-Emission Buses Regional Area (ZEBRA)-programmet, som lanserades förra året för att göra det möjligt för lokala transportmyndigheter att ansöka om finansiering för att köpa nollutsläppsbussar.

Regeringen har inlett ett offentligt samråd för att söka synpunkter på att fastställa ett specifikt datum mellan 2025 och 2032 för att avsluta försäljningen av nya bussar som inte har nollutsläpp (vid avgasröret).

National Bus Strategy fortsätter i Storbritannien

Regeringen tillkännagav nyligen att 198,3 miljoner pund i finansiering avser minst 943 bussar. Finansieringen bygger på nästan 71 miljoner pund som annonserades förra året för att stödja upp till 335 nya nollutsläppsbussar i 5 områden; på ytterligare £50 miljoner finansiering för Storbritanniens första All-Electric Bus City, Coventry, som satsar på upp till 300 bussar och på 100 extra bussar som finansierats av tidigare finansieringssystem.

Satsningen förväntas ta bort över 57 000 ton koldioxid per år från landets luft, såväl som 22 ton kväveoxider i genomsnitt varje år, eftersom regeringen fortsätter att gå längre och snabbare för att uppnå netto-noll, städa upp transportnät och återställa grönområden.

Det är också en del av regeringens bredare nationella busstrategi på 3 miljarder pund för att avsevärt förbättra busstrafiken, med nya prioriterade körfält, lägre och enklare priser, mer integrerad biljettförsäljning och högre turtäthet.