Statkraft ingår ett elköpsavtal med ett tyskt kemiföretag

Kiselproduktion i den norska staden Holla. Foto: WACKER

Efter undertecknandet av ett nytt PPA kommer det norska energibolaget att leverera cirka 40 procent av det tyska kemigiganten Wackers elbehov vid produktionsanläggningen i Holla.

Statkraft kommer att leverera 2,35 terawattimmar el från bl.a. vattenkraft i ett nytt elköpsavtal med det tyska kemiföretaget Wacker.

Elen kommer att levereras mellan januari 2022 och december 2027 till Wackers kiselproduktion i den norska staden Holla.

- Vi är glada över att kunna bidra till att Wacker når sitt mål i fråga om elförbrukning och minskningar av växthusgaser och samtidigt skapa stabilitet för både Statkraft och den energiintensiva industrin", säger Hallvard Granheim, direktör för marknad och IT på Statkraft.