Fortum säljer norsk fjärrvärme för 1 miljard euro

Fortum har avyttrat delar av sin fjärrvärme- och fjärrkylningsverksamhet de senaste åren. Foto: Fortum

Fortum drar in en dryg miljard euro på försäljningen av sin andel i ett norskt bolag. Enligt bolaget var det köparen som tog initiativet.

Energikoncernen Fortum säljer sin andel på 50 procent av det norska fjärrvärmebolaget Oslo Varme. Köpare är en investerargrupp bestående av Hafslund Eco, Infranode och Hitecvision.

Skattefri realitionsvinst

Köpesumman landar på en miljard euro, vilket baserar sig på att hela bolagets värde beräknas till 20 miljarder norska kronor eller två miljarder euro. Bolaget väntas kunna redovisa en skattefri realisationsvinst på 600 miljoner euro.

Oslo Varme är Norges största fjärrvärmeproducent, med en andel på 36 procent av all fjärrvärme i landet 2021. Den andra halvan av bolaget ägs av Oslo stad. Försäljningen förutsätter godkännande bland annat av bystyret, det vill säga stadsfullmäktige, i Oslo.

Enligt Fortum var det investerargruppen som tog initiativet till affären. Efter en grundlig genomgång beslöt man sig för att sälja sin andel, skriver Fortum i ett pressmeddelande.

"Efter att Hafslund Eco tog kontakt gick vi grundligt igenom våra alternativ, och kom fram till att det bästa alternativet för Oslo Varme är att fortsätta med nya ägare. De är kända för sin verksamhet inom hållbar vattenkraft och långsiktiga investeringar i infrastruktur i norra Europa", säger Fortums vd Markus Rauramo i pressmeddelandet.

Hårt drabbade

2020 sålde Fortum sin fjärrvärmeverksamhet i Joensuu och Järvenpää, och 2021 gick verksamheten i Baltikum och delar av den svenska verksamheten till försäljning.

Beskedet om den stora realisationsvinsten kommer lägligt för Fortum med tanke på att den ryska invasionen blev en hård smäll för bolaget. Fortum har flera kraftverk i Ryssland och äger dessutom det tyska bolaget Uniper, som är kraftigt exponerade mot gasledningen Nord Stream 2.

Efter att gasledningen stoppades, meddelade Uniper att bolaget förbereder sig på nedskrivningar på nästan en miljard.