Nederländerna kommer att fördubbla havsbaserade vindenergimål

Med en installerad kapacitet på 600 megawatt är Gemini Offshore Wind Farm vid nederländiska kusten den tredje största vindkraftsparken i Europa. Netherlands Foreign Investment Agency

Den holländska regeringen tillkännagav nyligen ett nytt mål när det gäller ytterligare 10,7 gigawatt havsbaserad vindkraft fram till 2030, bekräftar regeringens talesman för tidningen AD.

Den holländska regeringen meddelade att den kommer att vidta energipolitiska åtgärder mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Trots höga gaspriser

Nederländerna agerar inte bara när det gäller energibesparingar och stimulerande metoder. De holländska gaslagren fylldes i god tid trots de skyhöga gaspriserna. Man förstärker även ambitionerna för förnybar energi.

De sistnämnda åtgärderna kommer att konkretiseras inom kort. Talesmannen för den holländska energiministern Rob Jetten bekräftar därmed för tidningen AD att målet för utbyggnad med havsvind 2030 kommer att höjas med ytterligare 10,7 gigawatt.