Equinor kan förlora alla ryska egendomar

Att det norska oljebolaget Equinor har valt att dra ut bolaget från Ryssland till följd av kriget i Ukraina kan mycket väl innebära att alla bolagets ägodelar i Ryssland försvinner. Foto: Equinor

Nordens största oljebolag, som har lagt alla sina relationer med Ryssland på is, räknar med att alla dess egendomar i Ryssland kan vara ett minne blott.

Det konstaterar Equinor i sin senaste årsredovisning. Fallet nämns även av norska medier Dagens Næringsliv.

Equinor har redan meddelat att beslutet att lämna Ryssland skulle påverka det bokförda värdet med 1,2 miljarder dollar. Nu slår oljejätten sedan fast att det finns en "risk att Equinor inte kommer att kunna utvinna ens delar av” bolagets ryska tillgångar.

Betydande konsekvenser

Detta görs med hänvisning till att handelsrestriktioner och sanktioner påverkar möjligheterna till detta och att det finns stor osäkerhet förknippad med konsekvenserna, t.ex. i förhållande till möjligheterna att sälja tillgångarna.

Equinor räknar med att bolagets utträde från Ryssland kommer att minska reserverna med 88 miljoner DKK i form av oljeekvivalenter.