Maersk ingår avtal med Ørsted om grönt bränsle för nya fartyg

För Maersk är det avgörande att se till att man har tillgång till 750 000 ton av gröna bränslen per år från 2025, och det kommer att räcka för att försörja företagets 12 fartyg, som är de första gröna fartygen i företagets flotta. I Köpenhamn samarbetar Mærsk med Ørsted, DSV, Köpenhamns flygplats, SAS, DFDS och Köpenhamns kommun om uppförandet av en power-to-x-fabrik för produktion av grönt bränsle till fartyg, flygplan och lastbilar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Walter Rademacher

Totalt har Maersk ingått sex partnerskap med företag som ska säkerställa tillgången på klimatvänliga bränslen till företagets flotta.

 A.P. Møller-Mærsk har ingått sex partnerskap, bland annat med energibolaget Ørsted, som ska säkerställa produktionen av metanol till företagets nya gröna fartyg, uppger bolaget i ett uttalande.

 Säkrar finansieringen

 Syftet är att säkerställa att de sex bolagen nu kan få finansiering för att fortsätta utvecklingen och produktionen av gröna bränslen som bolaget sedan ska använda för de fartyg som ska levereras under de närmaste åren.

 En av de stora utmaningarna för omställningen till grön sjöfart är att hitta ett hållbart bränsle som kan produceras i tillräckliga mängder.

 Skalbara och tillgängliga

- Vi måste påskynda produktionen av gröna bränslen nu för att säkerställa en klimatneutral framtid. Grön metanol är den enda marknadsfärdiga, skalbara och tillgängliga lösningen för sjöfart idag. Produktionen måste ökas genom samarbete över ekosystem och kontinenter. Dessa partnerskap är en viktig milstolpe när det gäller att få igång övergången till grön energi, säger Henriette Thygesen, vd för flottan och strategiska varumärken på Maersk, i tillkännagivandet.

Maersk tillhandahåller inte finansieringspengar själva utan har skrivit på en så kallad avsiktsförklaring om att köpa bränsle från bolagen, som även inkluderar Wastefuel, Proman, GTB, European Energy och Cimic Enric.

Ørsted räknar med att ha byggt upp en kapacitet på 300 000 ton per år från och med 2025.

Vill bli global ledare

- Partnerskap med stora köpare av gröna bränslen, som Maersk, är en viktig del av Ørsteds strategiska resa, då vi utökar våra Power-to-X-aktiviteter över hela världen och arbetar mot vår ambition att bli en global ledare inom förnybar vätgas och gröna bränslen. Projektet med Maersk är vårt första i USA, säger Martin Neubert, kommersiell direktör för Ørsted, i ett separat tillkännagivande.