Fortum söker om fortsatt drifttillstånd för de båda reaktorerna vid kärnkraftverket i finska Lovisa

Reaktorn Lovisa ett har i nuläget drifttillstånd till slutet av 2027 och Lovisa två till slutet av 2030.

Nu meddelar Fortum i ett pressmeddelande att bolaget har fattat beslut om att söka fortsatt drifttillstånd för båda reaktorerna på Hästholmen till utgången av 2050. Ansökan lämnas in till Arbets- och näringsministeriet under mars månad.

Om kärnkraftverket får fortsatt tillstånd väntar sig Fortum att det producerar 170 terawattimmar el under de här åren.

Bolaget motiverar sitt beslut med att bolaget vill stöda Finlands och Europas strävan efter klimatneutralitet. Samtidigt blir ett säkert, konkurrenskraftigt och hållbart energisystem möjligt att bygga.

Förlängning av livstiden

För att förlänga livstiden för enheterna i Lovisa behövs en märkbar investering med stora följder för ekonomin och sysselsättningen. Under de senaste fem åren har Fortum investerat cirka 325 miljoner euro i kärnkraftverket.

Investeringarna som måste göras fram till 2050 uppgår uppskattningsvis till en miljard euro.

Det är statsrådet som fattar beslut om drifttillståndet efter att ha hört relevanta aktörer. Processen väntas ta ett år.

Källa: Svenska Yle