Mercedes-Benz och Factorial utvecklar nya solid state-batterier

Mercedes-Benz expertis inom batteriutveckling och fordonsintegration kombineras med den omfattande kunskap Factorial Energy har när det gäller solid state-batterier. Foto: Factorial

Mercedes-Benz och det amerikanska företaget Factorial Energy vill intensifiera sitt arbete med utvecklingen av solid-state-batterier för fordon. Det görs bland annat genom att MB skjuter till kapital och får en representant i styrelsen för Factorial.

Den stora tyska tillverkaren har en helelektrisk framtid. Målet med det transatlantiska samarbetet är att utveckla nästa generations batteriteknologi. Solid state-tekniken syftar till att sätta nya standarder vad gäller energitäthet, vilket förväntas ge ökad räckvidd och kortare laddningstider. Det första målet med samarbetet är att utveckla battericeller, sedan färdigställa moduler och slutligen full fordonsintegration.

Innovativ batteriteknik

– Genom detta samarbete kombinerar vi Mercedes-Benz expertis inom batteriutveckling och fordonsintegration med den omfattande kunskap Factorial Energy har gällande solid state-batterier. Vi delar en gemensam vision om CO 2-neutralitet. Kontinuerlig utveckling av innovativ batteriteknik kommer att göra elektrisk mobilitet mer attraktiv för våra kunder, säger Markus Schäfer, som sitter i styrelserna för Daimler AG och Mercedes-Benz AG och är ansvarig för Daimler Group Reserch.

Mercedes-Benz siktar på att utveckla ett begränsat antal fordon med den nya tekniken inom fem år.

Elektrolyt

Solid state-batterier är en av de mest lovande teknikerna inom elektrisk mobilitet. Den avgörande skillnaden är användningen av en elektrolyt gjord av fast material istället för den vanliga flytande elektrolyten. Elektrolyten behövs för att transportera joner fram och tillbaka mellan elektroderna vid laddning och urladdning av batteriet. Fasta elektrolyter möjliggör avsevärt optimerad batterisäkerhet, samt användning av nya typer av anoder, såsom litium-metallanoder. Dessa möjliggör en nästan fördubblad energitäthet jämfört med dagens litium-jon battericeller. Detta möjliggör ökad räckvidd och förkortade laddningstider.

 

...