Danska energiministern: Europa kan klara sig utan rysk gas

Dan Jørgensen förväntar sig en plan från EU-kommissionen och Energimyndigheten som visar vägen framåt. Foto: Flickr../Kredit: Worst Lobby Awards

Skulle Ryssland, eller EU, besluta sig för att stänga av rysk gas kan EU klara sig trots ett massivt beroende just nu.

En fjärdedel av Europas gasförbrukning kommer från det för närvarande krigförande Ryssland, och det beroendet arbetar EU-länderna på högtryck för att bli fri från.

Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen, som nyligen diskuterade ärendet i danska Utrikespolitiska nämnden, är övertygad om att Europa kan klara sig bra.

- Tyvärr kan det bli en kris som kan pågå under lång tid. Vi måste åtminstone förbereda oss på att vi måste vara fria från rysk gas till nästa vinter. Jag har lyckligtvis noterat att EU-kommissionen har bedömt att det är möjligt. sa han efter mötet.

En IEA-plan

Senare väntas en plan från Internationella energibyrån (IEA) och EU- kommissionen om vad som ska hända på mycket kort sikt.

EU har i många år pratat om – och gått med på – att bli oberoende av rysk gas, men utan framgång, och drygt 40 procent av EU:s gasimport är idag rysk.

Men sedan Ryssland invaderade grannlandet Ukraina har frågan blivit högaktuell och viljan att agera är en realitet.

Det kommer att handla om att fylla på lagren så att de räcker när nästa vinter kommer.

- De konkreta delarna av planen är fortfarande utestående. Men det är precis vad syftet är. Hur kan vi fylla på lagren över sommaren, när förbrukningen inte är så stor, så att vi har det bättre nästa vinter, säger Dan Jørgensen.

Han nämner också att de stora tillverkningsföretagen behöver använda alternativ energi. Och hushållen måste byta bort från gas.

- Vi tror verkligen att det är realistiskt, även på relativt kort sikt, att göra mer än vad vi gör nu, sa ministern.

Måste kunna hantera

- Vi förväntar oss handling och en plan som säkerställer att vi klarar oss, om situationen skulle uppstå att gasen stängs av, antingen för att den väljs bort av europeisk sida, eller för att Ryssland gör det. Sedan måste vi förstås kunna hantera det hela, säger han.

En läckt plan från EU-kommissionen, som bland annat EU-mediet Euractiv har spridit, säger att man på kort sikt ska ha mer LNG, alltså flytande gas, som skeppas till EU, från USA och Qatar.

Och senast den 30 september 2022 måste Europas aktier vara minst 80 procent, står det.

Samtidigt arbetar EU med att ansluta Ukraina till EU:s elnät för att hjälpa Ukraina, som är bortkopplat från Rysslands energi. Rysk gas skickas också från EU till Ukraina.

Förbud av import

Det har diskuterats huruvida Ørsted kan komma ur gaskontrakt med Ryssland. Det borde vara möjligt om till exempel danska Folketinget beslutar att förbjuda import av rysk gas.

- Vi utesluter ingenting från den danska regeringen. Det är klart att det är väldigt viktigt att vi på europeisk nivå ser till att det blir enighet, säger Dan Jørgensen.

Sanktioner måste samordnas framhåller han. Dessutom, tillägger han, kommer det inte att vara möjligt att separera de ryska gasmolekylerna från annan gas, eftersom import från olika källor går i samma rör. Danmark får rysk gas via Tyskland.