Finland vill bli kvitt landets beroende av rysk energi

När det gäller energiimporten är Finland ett av de länder i Europa som är mest beroende av Ryssland. Foto: RusBusinesNews

- Vi måste snabbt bli kvitt vårt beroende av rysk energi, säger Finlands statsminister Sanna Marin:

- Beroendet har minskat under åren, men vi är fortfarande ett av de EU-länder som förlitar oss allra mest på importerad energi från Ryssland.

Att minska användningen av fossila bränslen och energi är en fråga om både klimat och geopolitisk säkerhet. Användningen av fossila energikällor i Finland minskar varje år, men är fortfarande hög.

Finlands energikällor:

Totalförbrukning av energi enligt energikälla i Finland år 2020 |

Källa: Statistikcentralen

Trädbränslen: 28 %

Olja: 21 %

Kärnenergi: 19 %

Kol: 6 %

Naturgas: 6 %

Nettoimport av el: 4 %

Torv: 3 %

Vattenkraft: 4 %

Vindkraft: 2 %

Övriga: 6 %

Men vad innebär det i praktiken att frångå energiimport från Ryssland?

1. All finsk naturgas och mycket av landets olja, stenkol och kärnbränsle kommer från Ryssland 

Hela Europa funderar nu på hur beroendet av rysk importenergi kan minska. Naturgasens roll som energikälla är inte alls lika stor i Finland som i många andra länder i Europa, utan landet förlitar sig främst på trädbränsle, olja och kärnenergi.

Inga naturgaskällor

Men Finland har inga egna källor för naturgas, råolja eller kol, så all användning är importerat. Och när det gäller just energiimporten är Finland ett av de länder i Europa som är mest beroende av Ryssland.

– Av vår energiimport kommer 60–65 procent från Ryssland. Dessutom har också energibolagen flera beroendeförhållanden, säger energiexpert Peter Lund, professor på Aalto-universitetet till nyhetssajten Svenska Yle.

2. ... men Finlands energiproduktion blir allt grönare och därför minskar beroendet

Samtidigt förlitar sig Finlands energikällor allt mindre på fossila bränslen. Därför har också mängden pengar vi lägger på att importera fossila bränslen från Ryssland minskat de senaste åren.

Miljoner euro

Kostnaderna för rysk energiimport minskar i Finland

Exempel på ryska energikällor Finland importerat de senaste tio åren. Energibehovet var mindre än vanligt 2020 på grund av pandemin. |

Källa: Statistikcentralen

3. Rysslandsberoende: Kärnkraftsprojektet Fennovoima går inte framåt

Kritiken mot Fennovoimas kärnkraftverksplaner i Pyhäjoki tog fart nyligen. När Tyskland meddelade att gasledningen Nord Stream 2 till Ryssland stoppas hördes det liknande toner i Finland om Fennovoimaprojektet.

Flera experter och politiker började ifrågasätta det kloka i att ge bygglov åt ett kärnkraftbygge där ryska Rosatom är leverantör.

Budskapet från regeringshåll var till en början att det behöver göras utförliga säkerhetsutredningar om Fennovoimas kraftverk. Nu har både arbets- och näringsminister Mika Lintilä (C) och i går statsminister Sanna Marin (SDP) meddelat att projektet inte går vidare just nu.

4. Alternativ som vindkraften växer rekordartat snabbt

En stor del av den gröna omställningen handlar just nu om att ersätta förbränning av fossila bränslen med grön elproduktion i stället. När både industri och trafik elektrifieras kommer elbehovet att stiga avsevärt. Den nuvarande förbrukningen på cirka 80 terawattimmar väntas öka med en femtedel till 2035 och mer än fördubblas till 2050.

Det snabbaste sättet att bygga ut elproduktionen skulle vara att bygga tusentals vindkraftverk, säger en rapport från Sitra. Idag står vindkraft för omkring 10 procent av Finlands elproduktion, men år 2050 kan den stå för 70 procent, säger rapporten.

5. Medborgare ska stödas för att frångå oljeuppvärmning och bensinbilar

När det gäller medborgarnas förbrukning av fossila bränslen är det uppvärmning av enskilda byggnader och trafikomställningen som regeringen jobbar med.

Det finns fortfarande 150 000 oljepannor i småhus i Finland, och regeringen har meddelat att hushåll ska få hjälp med energirenoveringar för att frångå oljeuppvärmningen i sina hus.

Källa: Svenska Yle