EU:s sanktioner som slår mot den ryska oljeindustrin drabbar även landet i stort

Ryssland är världens tredje största oljeproducent och rankas som den näst största naturgasproducenten i världen. Ungefär 11 procent av världens oljeförsörjning kommer från Ryssland, och hela 22,5 biljoner kubikfot global naturgas kommer från landet. Foto: Irkutsk Oil

Banker, men också energi och teknik finns på EU:s lista över sanktioner mot Ryssland. Besked om detaljerna finns ännu inte, men den ryska oljeindustrin och oljeledningsnätet är i stort behov av investeringar. De kan drabbas hårt.

Ryssland får en betydande del, närmare hälften, av sina exportinkomster från naturgas och olja. Oljans andel är betydligt större än gasens och alla sanktioner som slår mot den ryska oljeindustrin drabbar landet hårt.

Sanktionerna behöver inte gälla en bojkott eller importstopp av rysk olja eller gas, EU och Europa är beroende av bägge två. Men Ryssland måste investera i en modernisering av sin oljeindustri och behöver i det sammanhanget både kapital och teknik.

Rusar i höjden

Även om väldigt lite konkret om EU:s sanktioner ännu finns slår allt som begränsar de ryska möjligheterna att utnyttja sina energiresurser direkt mot landets ekonomiska hjärta.

Kriget i Ukraina fick världsmarknadspriset på olja att rusa i höjden och nå sin högsta nivå på åtta år.

Då EU planerar sanktioner mot rysk oljeraffinering är det en åtgärd som slår mot en central del av den ryska ekonomin.

Sanktioner mot energi i någon form innebär också troliga motsanktioner från ryskt håll.

Källor: HBL/Reuter