Fortum fortsätter sin verksamhet i Ryssland

Fortums kraftverk i Järvenpää, Finland. Foto: Fortum

Fortum fortsätter sin verksamhet i Ryssland oförändrad, meddelar företaget i ett pressmeddelande. Fortum följer ändå noga med vilka sanktioner eller eventuella motsanktioner som kommer och förbereder sig för olika alternativa lösningar.

Både Fortum och Fortums dotterbolag Uniper har mycket verksamhet i Ryssland. Uniper är ett av de västerländska företag som är med om att finansiera statliga ryska Gazproms gasledning Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland. Fortum har flera kraftverk och vindkraft i Ryssland.

Uppdaterar marknaden

Eftersom både Fortum och Uniper är börsbolag lovar bolagen att uppdatera marknaden med de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina så snart de klarnar. Någon direkt inverkan på den praktiska verksamheten i Ryssland ser Fortum inte i nuläget.

Uniper har redan meddelat att bolaget ser över vilka konsekvenserna blir då Tyskland lagt godkännandet av Nord Stream 2 på is. Det tyska företaget har publiceradet sitt fjolårsresultat och meddelade redan då att det utreder vad följderna blir av att det är osäkert när gasledningen tas i användning.

Stor arbetsgivare

Fortum uppger i sitt pressmeddelande att inga sanktioner drabbat energiproduktionen i Ryssland och att företagets kraftverk därför fungerar normalt. Det viktiga är att kunna förse kunder som är beroende av kraftverkens produktion av el, värme och gas med de produkter de beställt, skriver Fortum.

Bolaget uppger att de nu riktar sin främsta uppmärksamhet mot den egna personalen och mot kunderna.

-Fortum har långvariga affärsförbindelser med Ryssland och en bred verksamhet. Vi följer nu utvecklingen noga", skriver Fortum.

Följer lagar och regler

Energibolaget vill inte spekulera i eventuella kommande sanktioner, men skriver att det är självklart att följa de lagar och regler som reglerar verksamheten. Det gäller också för eventuella sanktioner.

Fortum och Uniper har totalt tolv kraftverk på olika håll i Ryssland. De sysselsätter omkring 7 000 arbetstagare. Fortums ryska verksamhet omsatte 2020 drygt 900 miljoner euro och redovisade en rörelsevinst på drygt 250 miljoner.

Siffrorna för 2021 publicerar Fortum i samband med sin bokslutsrapport på torsdagen nästa vecka. Totalt omsatte Fortum och Uniper tillsammans drygt 49 miljarder euro år 2020. Av den summan stod Uniper för 44 miljarder.

Förutom att lokal energiproduktion importerar Uniper stora mängder rysk gas till den europeiska marknaden.

Fortum har de senaste tio åren satsat stora pengar på att modernisera sina kraftverk i Ryssland.

Källa: Fortums pressmeddelande