Emmanuel Macron vill bygga upp till 14 nya kärnreaktorer i Frankrike

- Vad vårt land behöver är en återfödelse av Frankrikes kärnkraftsindustri, sa Macron då han nyligen avslöjade sin nya kärnkraftsstrategi. Foto: Creative Commons Licencies. Kredit: Foundations World Economic Forum

I Frankrike finns det planer på att utvidga kärnkraften rejält under de närmaste trettio åren. Enligt planer som president Emmanuel Macron har presenterat planeras åtminstone sex nya kärnreaktorer.

Till att börja med planeras åtminstone sex nya kärnreaktorer, men man ska utföra studier kring om det är möjligt att bygga upp till fjorton reaktorer.

Offentliga medel

Siffrorna kan jämföras med de 56 reaktorer som nu är i bruk.

De nya anläggningarna ska byggas och drivas av den statligt kontrollerade energileverantören Électricité de France (EDF) och enligt Macron ska tiotals miljarder euro i offentliga medel mobiliseras för att finansiera projekten och samtidigt skydda EDF:s finanser.

Tillkännagivandet och beställningen kommer vid en svår tidpunkt för det skuldtyngda energiföretaget.

EDF har haft problem med förseningar och budgetöverskridningar på nya kärnkraftverk i Frankrike och Storbritannien. Dessutom har de korrosionsproblem i några av sina åldrande reaktorer.

Ska också satsa på sol- och vindkraft

Största delen av Frankrikes kärnreaktorer är byggda på 1980-talet och det har gått tjugo år sedan Frankrike senast tog i bruk en ny kärnreaktor, men en ny håller på att byggas.

Samtidigt utvidgar Frankrike också sin solkraftsproduktion och sin i dagens läge nästan obefintliga vindkraft, men de väntas stå för en mycket liten del av landets framtida energibehov.

Att utvidga kärnkraften är en av Frankrikes åtgärder för att få ner växthusgasutsläppen och bli fossilfritt år 2050.

Kärnkraften står för ungefär 70 procent av elektriciteten i Frankrike, det är mer än i något annat land.

Källor: AFP, Reuters