Prins Charles träffade europeiska fusionsenergiteamet JET och fick information om ITER

Under sitt besök informerades prinsen av Wales om ITER:s funktion av Tim Luce till vänster, chef för ITER Science & Operations Domain. Foto: JET

I ett sällsynt och minnesvärt ögonblick tog Joint European Torus (JET)-teamet idag emot Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales under en turné och förstahandsdiskussion om fusionsenergi.

Prins Charles var länge känd som en förespråkare för miljömedvetenhet och hållbar energi, enligt UKAEA:s vd Ian Chapman, som sade ”att prinsen är angelägen om att förstå mer om hur fusion kan vara en viktig del av det framtida globala energipusslet.”

ITERs chefsforskare Tim Luce deltog med europeiska och brittiska tjänstemän i mötet med prinsen av Wales, som blev informerad om JET-ITER-kopplingen.

JET, som för närvarande är världens mest kraftfulla tokamak, är en direkt föregångare till ITER och anläggningen firade nyligen fullbordandet av dess 100 000:e puls. Nya vetenskapliga resultat från den senaste JET deuterium-tritium-kampanjen kommer att tillkännages i februari.

Joint European Torus, förkortat JET, är en sameuropeisk fusionsforskningsanläggning i Oxfordshire, nordväst om London i Storbritannien med världens hittills största tokamak-reaktor.

JET är världens största och mest framgångsrika experimentanläggning för fusionsforskning. År 1970 beslutade Europeiska unionens råd att den skulle byggas, tre år senare startade bygget.

År 1978 var den färdig i tid och enligt budgeten. År 1991 tog man ett stort steg inom fusionsforskningen när man den 9 november för första gången kontrollerat skapade fusion. År 1997 skapade man 16 megawatt av fusionsenergi efter att man tillfört 24 megawatt. Den gav då tillbaka 65 procent av energiåtgången.

Anläggningen drivs som ett europeiskt samarbete inom ramen för Euratomprogrammet som ingår i EU:s ramprogram för forskning.