Kraftverken genererar Wärtsiläs tillväxt

Tillväxt vid Adriatiska havet. Alla Wärtsiläs fyrtaktsdiesel- och dubbelbränslemotorer tillverkas vid den tidigare Grandi Motori Triest-fabriken, som nu är Wärtsilä. Foto: Wärtsilä

Verkstadskoncernen Wärtsilä är tillbaka på liknande siffror som före pandemin. Men kryssningssektorn är fortfarande ett bekymmer för motortillverkaren.

Det är klargröna siffror som verkstadskoncernen Wärtsilä visar upp i sin årsrapport på fredagen. Efter ett svagt 2020 har efterfrågan på bolagets produkter, alltså i huvudsak kraftverkslösningar och fartygsmotorer, kvicknat till.

Det syns i orderingången, som växte med 32 procent jämfört med 2020. Den framåtblickande orderingången ses som ett av de viktigaste nyckeltalen då det gäller verkstadsbolag.

Särskilt bra gick det under årets tre sista månader, då orderingången nästan fördubblades jämfört med samma månader året innan.

Det här betyder att bolagets ekonomiska siffror är på ungefär samma nivå som 2019, innan pandemin. Dessutom är de lite bättre än vad analytikerna i genomsnitt hade väntat sig, enligt analystjänsten Vara Research.

Trots det fick rapporten ett iskallt mottagande av marknaden. Vid 15-tiden hade den fallit med tio procent.

Kraftverk i fokus

Utvecklingen drivs framför allt av en kraftig ökning i efterfrågan på kraftverkssidan, med en orderingång som ökar med 48 procent.

Vd Håkan Agnevall säger i börskommunikén att det finns ett ökat behov av teknik för att balansera elproduktion. Det återspeglas i en ökad efterfrågan på energilagringssystem.

- Vi fick beställningar på den här sortens system under hela året. Dessutom fick vi stora kraftverksbeställningar i Mexiko och Brasilien, vilket var höjdpunkten under årets slut. Beställningarna är ett klart bevis på att marknaden håller på att återhämta sig", säger Agnevall.

Wärtsiläs omsättning kommer ungefär till hälften från kraftverkssidan och till hälften från fartygssidan. Ser man på vinst ger dock Marine Power-segmentet högre marginaler än Energy-segmentet.

Då det gäller fartygsmotorerna var återhämtningen mer svajig. Fartygsbeställningarna ökade, framför allt på grund av stigande efterfrågan på containerfartyg. På den viktiga kryssningsfartygsmarknaden däremot är aktiviteten fortfarande låg.

- Nya coronavarianter är fortfarande en risk med tanke på återhämtningen, säger Agnevall.

Piggare marknad

Wärtsilä förväntar sig en starkare efterfrågan under början av 2022 än under början av 2021. Situationen är dock fortfarande osäker.

Bolaget har satsat stort på klimatsnåla lösningar, som ses som en klar tillväxtmöjlighet på sikt.

- Vi ser störst potential i energilagring, reglerkraft samt service för energi och sjöfart, säger Agnevall i börskommunikén.

Reglerkraft syftar på el som kan minskas och ökas efter behov. Behovet av denna anses öka i takt med att vind- och solkraft, som är väderberoende, blir vanligare.

Wärtsiläs mål är en årlig, organisk tillväxt på fem procent och en tolvprocentig rörelsemarginal.

Högre utdelning

Tack vare den höjda vinsten kan bolaget betala ut en lite högre aktieutdelning till ägarna än i fjol. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,24 euro per aktie, jämfört med 0,20 euro i fjol.

Det betyder att 141 miljoner euro av rörelsevinsten på 357 miljoner euro delas ut till ägarna.

Källa: Börskommunike