Två partier vill intensifiera forskningen om kärnkraft i Norge

Norsk forskningsreaktor i Halden. Foto: FinnWikiNo - Credit: IFE

Bland politiska partier i Norge måste man gräva djupt för att hitta de som är positiva till kärnkraft, men Miljöpartiet och Fremskrittspartiet vill intensifiera forskningen om kärnkraft i Norge. Ungdomsförbunden är mer positiva, särskilt de på den borgerliga sidan.

Ändå är den politiska stämningen ifråga om investeringar i en norsk kärnkraftsindustri ganska svag.

– Kärnkraft anses i dagsläget inte vara ett relevant alternativ för att täcka kraftbehovet i Norge. Vi har andra alternativ som det är mer naturligt att koncentrera insatserna på, som vindkraft på land och till havs samt vidareutveckling av vattenkraft, men även energieffektivisering, säger statssekreterare Amund Vik (Ap) i Olje- och energidepartementet till Aftenbladet / E24.

Det är alltså inget reellt alternativ för den nuvarande regeringen att satsa på en sådan bransch. Pris, risk och en del problematiska avfallsfrågor belyses i svaret.

– Det är dyrt och tar lång tid att bygga. Dessutom är konsekvenserna om något går fel mycket stora och det radioaktiva avfallet är farligt och mycket dyrt att hantera och lagra. Avfallet ska också lagras väldigt länge, upp till flera tusen år, innan det kan anses vara säkert, säger Vik.

– Utvecklingen av kärnkraften i Norge kommer att bero på utländsk expertis, teknik och utrustning. Dessutom ska bränslet importeras, tillägger han.

Vid MDG:s landsmöte förra året beslutade majoriteten att stödja modern kärnkraft som teknik. Ändå är det inte aktuellt att investera i en sådan bransch i Norge.

– Det beror på att vi har vattenkraftsmagasin som tar hand om kärnkraftens roll på annat håll. Länder som inte har dessa reservoarer kan använda sådan kärnkraft. Vi kan slå på vattenreservoarerna. Kärnkraft är därför inte aktuellt tills vidare.

Så här säger Rasmus Hansson. Han anser att det är bättre att satsa stort på havsvind i Nordsjön. Han talar också för energieffektivisering, till exempel av befintliga byggnader.

– Om kärnkraften och dess teknik någon gång i framtiden kommer till den grad att det inte blir problematiskt, avfallsmässigt, då kan det ha fördelar som vi är öppna för, säger Hansson.

Vattenkraftsmagasinen tar hand om kärnkraftens roll i andra länder, enligt MDG:s Rasmus Hansson.

Avfallsproblematiken måste vara klarlagd inför eventuell investering, säger han. Just därför stöder partiet fortsatt forskning på området.

Han pekar också på prisbilden. Det är en relativt dyr energiform. En satsning på kärnkraft skulle ockupera medel som kunde ha gått till andra investeringar, hävdar han.

- Även Framstegspartiet är bland de mer positiva partierna i landet, säger partiets viceordförande, Ketil Solvik-Olsen. Han säger sig ha varit intresserad av kärnkraft sedan 2006.

Källa: Aftenbladet / E24