”Vätgasekonomin kan bli en enorm välfärdskälla för Finland”

EU-kommissionen har valt Nestes vätgasprojekt vid raffinaderiet i Borgå, Finland som en av de platser som får betydande stöd från EU:s innovationsfond. Enligt kommissionen kommer projektet att utveckla produktionen av ren vätgas. Foto: Neste

Finland har svårt att hänga med i vätgastrenden. Utgångspunkterna är dock bra: ren el, rent vatten och omfattande fjärrvärmenät.

Receptet för vätgasekonomin är enkelt. Ta utsläppsfri el och rent vatten. Vätgas separeras från vattnet med el. Slutresultatet är ren, grön vätgas, från vilket olika energiprodukter kan förädlas. Dessutom genereras värme som en biprodukt som kan användas i fjärrvärmenätet.

Låter för bra för att vara sant. Trots den uppenbara enkelheten och den uråldriga tekniska metoden, står vätgas för bara några få procent av EU:s energimix.

Insikten om vätgasekonomins enkla natur och skärpningen av klimatpolitiken har dock utlöst ett vätgassprång i Centraleuropa. Ett exempel på detta är EU:s nya strategi för vätgasekonomi.

Det ställer höga förväntningar på vätgasekonomin, även om det är lite svårfattligt. Även pengar för dem som utvecklar vätgasekonomin är tillgängliga relativt bekvämt.

Finland ”har hoppat på vätgaståget, men via dess sista vagn” säger branschens kännare.

Finland har dock något som övriga Europa inte har. Ren el, goda vattenresurser och möjligheter att tillvarata den värme som genereras vid produktion av vätgas i fjärrvärmenät. Det finns inga bördor, eftersom vissa i Centraleuropa klassificerar användningen av storskalig naturgas.

– Vätgasekonomin kan bli en enorm välfärdskälla för Finland. I bästa fall kan Finland generera energi och exportera den under de kommande 10 till 20 åren, säger professor Jarmo Partanen vid Villmanstrands tekniska universitet.

Under påverkan av vätgasekonomin ökar värdet på finska fjärrvärmenät. De blir vätgasekonomins möjliggörare. Industriell produktion av vätgas drar nämligen mycket el och genererar mycket värme. En tredjedel av elen som används omvandlas till värme under processen. Effektiviteten och den ekonomiska lönsamheten för vätgasproduktion kommer att förbättras snabbt eftersom värme kan användas i fjärrvärmenät för att värma fastigheter.

Värme från vätgasproduktion kan å andra sidan ersätta användningen av CO2-avgivande bränslen i fjärrvärmeproduktionen. Det innebär att utsläppen minskar, pengarna som spenderas på att köpa utsläppsrätter sparas och Finlands klimatpolitiska mål kommer igen några steg närmare.

Källa: Villmanstrands tekniska universitet.