IEA anklagar Ryssland för att förvärra Europas gaskris

Chefen för Internationella energiorganet (IEA), Fatih Birol, anklagar Ryssland för att förvärra Europas gaskris och påminner om att detta sker i en pågående tvist om Ukraina. Foto: UNESCO

- Den ryska regeringen har uppfunnit en energikris för att säkra en politisk vinst, sa Fatih Birol, IEA:s ledare, i en intervju med Financial Times.

IEA är en transnationell organisation som räknar några av de största konsumenterna av gas och olja. Den har till uppgift att följa den internationella energimarknaden.

Ryssland håller tillbaka gastillförseln i en tid av "förhöjda geopolitiska spänningar", anser Fatih Birol.

- Jag vill påpeka att dagens låga inflöde av gas från Ryssland sammanfaller med de ökade geopolitiska spänningarna över Ukraina", säger han.

Många EU-länder klagar över bristen på förnödenheter. Det har fått priset på gas att explodera.

Birol antar att Ryssland just nu håller inne minst en tredjedel av den gas som man vanligtvis säljer till Europa. Samtidigt töms de lager som Ryssland kontrollerar i Europa.

- Vi tror att det finns ett starkt inslag av åtstramning på den europeiska gasmarknaden som ett resultat av Rysslands beteende, sa han.

- Ryssland skulle kunna öka leveranserna till Europa med minst en tredjedel. Det är nyckelbudskapet.

Ryssland har länge insisterat på att de har följt sina långsiktiga gasleveranskontrakt till Europa. Men kritiker säger att det har undanhållit viktiga leveranser genom att begränsa gasförsäljningen på spotmarknaderna.

Ryssland håller för närvarande upp till 100 000 soldater vid gränsen till Ukraina. Det har utlöst farhågor för en invasion av landet.

USA och EU har hotat med omfattande sanktioner om det händer, och nu ska representanter för den ryska regeringen träffa Nato.

 

...