Danmarks största oljebolag bränner medvetet stora mängder gas i Nordsjön

Fackling har också stora klimatmässiga konsekvenser. Foto: Total Energies

Total Energies gör rutinmässigt omhändertagande av naturgas på det danska oljefältet. Danska Energistyrelsen uttrycker oro för att fortsatt rutinmässig fackling "inte är i enlighet med förutsättningarna i de nuvarande godkännandena". Oljebolaget har skjutit upp sin planerade lösning till 2023.

Oljebolaget Total Energies, som är den överlägset mest dominerande i den danska delen av Nordsjön, använder regelbundet den energifrysande och klimatskadande praxisen med rutinmässig fackling på Gormfältet.

Detta bevisas av aldrig tidigare skådad information som EnergiWatch nu kan dokumentera.

Naturgasen som brinner av exporteras från Halfdanfältet till Gorm. Istället för att antingen returnera, använda eller sälja den fossila gasen som produceras, blossar den upp i atmosfären eftersom Gorm-anläggningen inte kan hantera den oönskade gasen.

Energin går alltså inte bara till spillo. Facklling har också stora klimatmässiga konsekvenser, eftersom naturgas till stor del består av metan, som är cirka 25 gånger mer potent än CO2.

Praxis framgår av en intern dialog mellan den danska energimyndigheten och Total Energies, som EnergiWatch har fått tillgång till. Här, i ett mejl den 9 november 2021, tar verket upp kritik mot Total Energies och driver på för en lösning.

- Den danska energimyndigheten begär att Total Energies återkommer så snart som möjligt i förhållande till den danska energimyndighetens uttryckta oro över en fortsatt rutinmässig fackling på Gorm C, vilket inte är i enlighet med förutsättningarna i de nuvarande godkännandena enligt UGL (Underjordslagen , red anmärkning .) 10 § och produktionsbestämning enligt 15 §”, anmärker verket.