EU-kommissionär: Kärnkraftverk kräver investeringar på 500 miljarder euro fram till 2050

Nya generationer av reaktorer kommer att behöva 500 miljarder euro, säger EU-kommissionären Thierry Breton till Journal du Dimanche. Bild: DAVID W CERNY/REUTERS

Den franske EU-kommissionären Thierry Breton menar att det behövs stora satsningar på kärnkraft för att nå EU:s klimatmål de kommande åren.

Långt mer pengar måste delas till kärnkraften om EU ska nå sina klimatmål till 2050. Så lyder budskapet från den franske EU-kommissionären Thierry Breton.

-  Enbart befintliga kärnkraftverk kommer att behöva 50 miljarder euro i investeringar från och med nu fram till 2030. Och nya generationer av reaktorer kommer att behöva 500 miljarder euro, säger Thierry Breton till Journal du Dimanche.

Kärnkraftsspecialister fokuserar på salt som energilager

Danska Seaborg Technologies ingår samarbete med bl.a. DTU om energilagring i salt. Energiska sedan användas för att bedriva en ångturbin som kan försörja el- eller fjärrvärmenätet.

Ny lagringsmetod

Seaborg Technologies, som är en förespråkare för kärnkraft, ger sig nu in på en ny saltsatsning.

Det finns många förslag på var och hur förnybar energi kan lagras för bättre tider. Frågan är viktig för framtidens energisystem och under det kommande halvåret ska ett nytt projekt undersöka om lagring i flytande fluorsalt kan vara en väg att gå.

- John Hald, som ingår i projektet och professor vid DTU, säger att tekniken måste kunna hålla elektriciteten i flera veckor.