Elektrifieringen av skolbussar har blivit en stridsfråga i USA

Vissa orter ligger i framkant när det gäller att minska utsläppen från skolbussar. Det gäller i första hand delstaten New York. Foto: Monroe County

Skolbussar är en utmärkande industri i USA. Men även skolskjutsar kommer så småningom att elektrifieras. Det kostar pengar, och åsikterna går isär – som det mesta gör i amerikansk politik.

Amerikansk lagstiftning föreskriver en speciell säkerhetsnivå i skolbussar, som också är utformade för att möta de speciella behoven hos yngre passagerare. Du kan inte använda vanliga reguljära bussar som i vår del av världen. Det innebär en betydande fordonsflotta bara för skolelever, och även skolbussarna kommer så småningom att elektrifieras – åtminstone som det ser ut nu.

Intentionerna är tydliga, men nedbrutna till en mer pragmatisk nivå, många ledare inom skolbarnstransporter som inte ser särskilt snabba förändringar i fordonsflottan.

Det ekonomiska paketet som följer efter den nya lagen har en budget på 5 miljarder US-dollar  över fem år, fördelat på 500 miljoner dollar årligen för eldrivna bussar och lika mycket för bussar som drivs med komprimerad naturgas (CNG), propan och biobränslen, som även inkluderar förnybar diesel.

Det genomsnittliga priset på en elektrisk skolbuss är cirka 400 000 dollar. Men det behövs också betydande medel för infrastruktur, inklusive laddstationer. Det är därför många som tror att pengarna kommer att göra mer nytta för dem genom att investera i lågutsläppsbussar som drivs med propan och förnybar diesel. Här är fordonskostnaden betydligt lägre, och det är färre kostnader förknippade med infrastrukturen.

New York satsar på eldrift

Vissa ställen ligger i framkant när det gäller att minska utsläppen från skolbussar. Det gäller i första hand delstaten New York. Här satsas nu på att alla nya skolbussar ska vara eldrivna från 2027 och att hela skolbussflottan bestående av många tusen fordon ska vara batterielektriska eller drivna med bränsleceller 2035.

Biden-administrationen har ett helt annat förhållningssätt till miljöfrågor än republikanerna, så presidentvalet om tre år kan bli spännande även i sammanhanget.