EU-kommissionens förslag om grön kärnkraft kan stärka två danska utvecklare

Danska Seaborg Technologies har utvecklat ett koncept med havsbaserade kärnkraftverk. Syftet är att möta världens snabbt växande efterfrågan på elektricitet. Vart och ett av de fartygsbaserade kärnkraftverk kan ge energi i upp till 24 år. Denna kompakta smältsaltreaktor (CMSR) är byggd av danska Seaborg Technologies och är enligt företaget en säker och hållbar kärnenergikälla. Bild: Seaborg

Om kärnkraft godkänns som hållbar energi kommer det bland annat att göra det lättare för de två danska företagen Seaborg och Copenhagen Atomics att hitta kapital.

Samtidigt som den danske energiministern har uttalat att han inte håller med om att kärnkraft ska stämplas som grön energi, hoppas de två danska kärnkraftsutvecklarna Seaborg och Copenhagen Atomics att EU-kommissionens taxonomiförslag, där kärnkraften kategoriseras som hållbar - och därmed kvalificerad för gröna investeringar, blir verklighet, skriver tidningen Børsen .

- Det är attraktivt att ha tillgång till erkänt kapital som inte kommer från utanför EU. Taxonomin kan väsentligt förändra våra möjligheter till finansiering och de energiformer vi har, säger Troels Schönfeldt, vd och medgrundare av Seaborg, till tidningen.

Enligt Thomas Jam Pedersen från Copenhagen Atomics kommer en kategorisering som hållbar att flytta riskabla investerares finansiering längre framåt. Jam Petersen förutser långsiktiga utsikter innan de institutionella investerarna kommer ombord, eftersom de bara kommer att investera när tekniken har testats på en skala. Något han inte räknar med ska hända förrän på 2030-talet.