Posiva först i världen med att ansöka om tillstånd för en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

Inkapslingsanläggningen ligger ovan jord medan slutförvaringen ligger på drygt 400 meters djup i berggrunden. Bild: Solving

Arbets- och näringsministeriets säger i ett pressmeddelande att Posiva har lämnat in ansökan om att få ta i bruk den anläggning för inkapsling och slutförvar som håller på att byggas vid Olkiluoto i Euraåminne.

Posiva söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070. Företaget räknar ändå med att anläggningen ska fungera fram till 2120-talet.

Det kärnbränsle som ska förvaras där kommer främst från Posivas ägare, det vill säga från Industrins Krafts kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortum Powers och Heat Ab:s kärnkraftverk i Lovisa.

Både ovan och under jord

Posiva började bygga anläggningen 2016 efter att statsrådet beviljade byggnadstillstånd 2015.

Byggnadstillståndet var världens första för slutförvaring av använt kärnbränsle.

För 15 år sedan, år 2004, började man bygga Onkalo, den underjordiska forskningslokalen som är en del av slutförvaringskomplexet.