Vattenfall och Neste tecknar avtal om 800 gigawattimmar

De nordiska vattenmagasinen rymmer hälften av Europas totala lagrade vattenvolymer och kan därför erbjuda en fullständigt unik flexibilitet oavsett tidsperiod – allt från sekunder till månader – och står dessutom för nätstabiliserande insatser i Norden. Bild: Vattenfall

Den svenska energijätten har ingått ett avtal med den finska bränsleproducenten som köper el från början av det nya året.

Under 2022 kommer Vattenfall att leverera förnybar energi från sina nordiska vattenkraftverk till Neste i Finland i ett avtal med en årlig volym på 800 gigawattimmar el köpt med ursprungsgarantier.

- Samarbetet med Neste är ett viktigt steg i riktning mot minskade utsläpp. Neste har höga miljöambitioner och jag är glad över det fortsatta förtroendet och samarbetet i vårt arbete för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Inte bara genom att tillhandahålla fossilfri energi, men också som energiexperter som förvaltar Nestes elportfölj, säger Branislav Slavic, Head of Customers & Solutions på Vattenfall i Norden