Tratonföretagen satsar på grönare profil

Traton Group innefattar framför allt fordon under varumärkena MAN och Scania. Traton är också minoritetsägare i den amerikanska fordonstillverkaren Navistar International med en aktieandel på 16,9 procent. MAN äger vidare sedan 2009 en minoritetsandel på 25 procent i kinesiska Sinotruck i Jinan. Bild: TRATON

De så kallade Tratonföretagen Scania och MAN har anslutit sig till Amazon och Global Optimism, samt en rad andra företag, i projektet The Climat Change.

Scania är alltså bland de företag som åtar sig att ha noll koldioxidutsläpp år 2040. Det är tio år tidigare än vad Parisavtalet verkar för.

Traton SE, även Traton Group, är sedan september 2018 namnet på Volkswagens divisioner för tunga lastbilar och bussar, tidigare Volkswagen Truck & Bus AG. Det är ett dotterföretag till Volkswagen AG som äger 88,5 procent av aktierna efter börsnoteringen sommaren 2019.

– Scania har satt upp sina långsiktiga mål och ser fram emot att arbeta med likasinnade företag för att tackla klimatförändringarna, säger Christian Levin, vd för Scania och sedan 1 oktober även vd för Traton. Scania anser att samarbete med andra är väsentligt för att uppnå ett grönt skifte.

– Vi vet mycket om hur vi kan ta oss dit och har mycket teknik på plats, men vi är beroende av att samarbeta för att utveckla hållbara transportsystem, fortsätter Levin.

The Climat Change leds av Christina Figures, tidigare klimatchef vid FN och en av grundarna till Global Optimism, och Tom Rivett-Carnac,

som tidigare arbetat med politisk strategi inom Parisavtalet. Hittills har över 200 företag anslutit sig till The Climat Pledge.

MAN är med på noterna

Hållbarhet är en nyckelkomponent i den nya företagsstrategin för MAN Truck & Bus under paraplyet "New MAN". Företaget har nyligen anslutit sig till Science Based Targets Initiative, förkortat SBTi. Genom att gå med i SBTi förbinder sig MAN att bidra till att begränsa klimatförändringarna.

– Att gå med i SMTi är ett viktigt steg när det gäller att definiera specifika mål på vår väg mot koldioxidneutralitet, säger Andreas Tostmann, toppchef för MAN Truck & Bus.

– Som kommersiell fordonstillverkare har vi en vision att erbjuda våra kunder hållbara och miljövänliga lösningar för både gods- och persontransporter, säger han. SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

 

...