Efterfrågan på kol kan nå sin högsta nivå någonsin under 2022

Kolexport i en amerikansk hamn. Foto: Creative Commons Lic.

Den globala gasförsörjningskrisen, som har lett till rekordhöga priser över hela världen, har också bidragit till att lyfta efterfrågan på kol, konstaterar IEA-rapporten.

- Kolkraft kommer att slå ett nytt globalt rekord i år efter en ekonomisk återhämtning som, enligt Internationella energibyrån, IEA, kan få den globala efterfrågan på kol att nå en historiskt hög nivå 2022, skriver The Guardian.

Mängden el som produceras från koleldade kraftverk har ökat med 9 procent i år efter en kraftigt ökad efterfrågan på fossila bränslen som ett resultat av reducering av olika coronastopp och försörjningskriser, säger myndigheten i en rapport.

Kolkraften sjönk med 4 procent år 2020, när pandemin orsakade en global ekonomisk nedgång, men IEA fann att efterfrågan på el i år hade gått om tillväxten i lågkoldioxidkällor, vilket ledde till att många rika ekonomier blev mer beroende av fossilbränslekraftverk.

Den globala gasförsörjningskrisen, som har lett till rekordhöga priser över hela världen, har också bidragit till att återuppliva efterfrågan på kol, konstaterar IEA-rapporten.

Byrån har kommit underfund med att den globala efterfrågan på kol, inklusive från cement- och stålindustrin, ökade med 6 procent totalt i år.

Även om den totala siffran är lägre än de rekordhöga nivåerna av bränsleefterfrågan 2013 och 2014, varnade IEA för att utan ett politiskt ingripande kan denna höga nivå övertrumfas nästa år.

Rapporten kommer veckor efter avslutandet av COP 26-klimatförhandlingarna, som slutade i en hård oenighet om ett löfte om att ge upp användningen av kol.