Renässans för kärnkraften i Nederländerna

Borssele, Nederländernas enda kärnkraftverk i drift. Bild: EPZ

Nederländernas nya koalitionsregering har placerat kärnkraften i centrum av landets klimat- och energipolitik.

Cirka 500 miljoner euro (564 miljoner USD) har öronmärkts för att stödja ny kärnkraftsbyggnation under perioden fram till 2025.

- Vi vill göra allt för att hålla vårt land och vår planet levande och beboelig, skrev partierna VVD, D66, CDA och ChristenUnie.

Koalitionen offentliggjorde nyligen sina planer för perioden fram till 2025 som ett resultat av förhandlingar som inleddes efter riksdagsvalet i mars 2021.

- Kärnenergi kan komplettera sol-, vind- och geotermisk energi i energimixen och kan användas för att producera vätgas, står det i dokumentet. Det gör oss också mindre beroende av gasimport.

- Därför kommer kärnkraftverket i Borssele att vara öppet längre, med vederbörlig hänsyn till säkerheten, sa regeringen. Anläggningen med en enhet på 482 Megawatt elektricitet har varit i drift sedan 1973 och tillgodoser cirka 3 procent av landets elbehov, står det i deklarationen.

- Denna regering tar också de nödvändiga stegen för att bygga två nya kärnkraftverk, fortsatte politikerna.

- Det innebär bland annat att vi ska underlätta för marknadsparter i deras utforskningar, stödja deras innovationer, bjuda in anbud, se över statens bidrag (finansiella och andra) och ordna lagar och regler där det behövs.

Följaktligen, underströk regeringen, avser den att ge ekonomiskt stöd till byggandet av nya kärnkraftverk. Enligt uppgifter beviljar man 50 miljoner euro (56 miljoner USD) för året 2023, 200 miljoner euro 2024 och 250 miljoner euro under år 2025.

Nederländska regeringen förutsåg att det kumulativa stödet för ny kärnkraft skulle nå 5 miljarder euro senast 2030, utan att kraftverken nödvändigtvis ha startat driften vid den tidpunkten.

Denna kärnkraftsinvestering kommer enligt den nederländska regeringen att bidra till högre ambitioner på klimatområdet. På andra håll i energisektorn kommer regeringen att stödja vindutbyggnad samtidigt som solenergiutbyggnaden fokuseras på hustak snarare än öppet land.

Gasproduktionen kommer att fasas ut i Groningen och regeringen kommer inte att utfärda nya licenser för produktion i Vadehavet, nära kusten. Gasproduktionen i Nordsjön kommer att stödjas eftersom den minskar importen. Användningen av vedartad biomassa kommer att begränsas till bränslen som kommer från EU så att dess hållbarhet kan övervakas noggrant.