Vestas kommer att fördubbla vinsten från underhåll fram till 2030

Underhåll och service lönar sig för Vestas. Foto: Vestas

Rörelsevinsten inom underhållsverksamhet stiger till över 1,1 miljarder euro år 2030, meddelade Vestas direktör för serviceverksamheten, Christian Venderby.

Tjänsteverksamheten hos vindkraftstillverkaren Vestas har levererat stark tillväxttakt de senaste åren och även ett högst kreditvärdigt resultat.

Utvecklingen väntas fortsätta under de kommande åren, meddelades av Vestas direktör för serviceverksamheten, Christian Venderby, som nyligen presenterade företagets ambition om fördubbling av serviceverksamhetens rörelseresultat till 2030.

- Vi upptäckte ett sätt att fördubbla rörelsevinsten för tjänsteverksamheten till mer än 1,1 miljarder euro till 2030, säger Christian Venderby.

Detta ska ställas i relation till en rörelseintäkt i servicedelen på 567 miljoner euro 2020.