Maersk avslöjar nya metanolfartygets design

Maersk avslöjade nyligen hur nästa generations containerfartyg ska handhas med gröna bränslen som t.ex. metanol. Foto: AP Moller-Maersk

I fem år har Maersk arbetat med att utveckla en ny fartygsdesign som kommer att öka koncern-flottans energieffektivitet med 20 procent. Åtta fartyg som är planerade för drift på grön metanol från och med 2024 blir de första.

Internt hos Maersk kallas den nya fartygsdesignen för den största innovationen sedan Maersk lanserade de tredubbla E-fartygen med en kapacitet på 18 000 teu 2013.

Kommandobryggan på de nya fartygen kommer att skjutas hela vägen fram på fartyget tillsammans med besättningsrummen medan containrarna lastas baktill. Den skiljer sig i grunden från dagens containerfartyg, där kommandobryggan ligger vanligtvis mer mittskepps.

Genom att flytta fram fartygets brygga och besättningsrum på fartyget och skorstenen åt sidan ger fartygsdesignerna plats för större containerkapacitet.

Maersk räknar med att fartygen kommer att kunna leverera 20 procent förbättrad energiprestanda per transporterad container jämfört med en industristandard.

Fartygen kommer att utrustas med dubbelbränslemotorer utvecklade av MAN Energy Solutions och ska hämta bränslet från en 16 000 kubikmeter stora tank med grön metanol. Enligt Maersk kommer de nydesignade fartygen att kunna segla en hel rundresa från Asien till Europa på det nya gröna bränslet.

- Fartygen som är på 16 000 teu har valts ut som en "soft spot" som ger största möjliga flexibilitet, även i hamnterminalerna, säger Emiliano Austi, chef för Naval Architecture på Maersk, till Energy Watch.

Maersk lovar att CO2-utsläpp på en miljon ton årligen kommer att försvinna när alla åtta metanolfartyg har sjösatts. Fartygen ersätter äldre skepp och förutsatt att de seglar enbart på metanol och inte traditionell bunkerolja, vilket också är ett alternativ

 

...