Shikoku Electric startar om kärnreaktor Ikata 3

Kärnkraftverket Ikata i Japan. Shikoku Electric skulle ursprungligen ha startat om Ikata 3 i mitten av oktober 2021. Starten sköts dock upp efter att operatören avslöjat säkerhetsöverträdelser vid anläggningen på grund av att en arbetare lämnade platsen utan tillstånd vid fem tillfällen mellan 2017 och 2019. Foto: Creative Commons Lic.

Japanska Shikoku Electric Power Co startade nyligen om reaktor-enhet 3 vid kärnkraftverket Ikata i Ehime Prefecture. Reaktorn hade varit off-line sedan december 2019 för regelbundna kontroller och på grund av ett efterföljande domstolsföreläggande.

Omstarten kom efter en myndighetsorder som meddelades av Hiroshima High Court i januari 2020 och som förbjöd reaktordrift av säkerhetsskäl.

Beslutet 2020 baserades på domstolens uppfattning att Shikoku Electrics och Nuclear Regulation Authority:s regler och riskbedömning angående ett eventuellt katastrofalt utbrott av vulkanen Mt Aso, på cirka 130 kilometers avstånd, var otillräckliga.

Hiroshima High Court ändrade dock detta beslut i mars 2021 som svar på en invändning från Shikoku Electric, vilket gjorde det möjligt för företaget att starta om reaktorn.

Shikoku Electric fick grönt ljus från Ehime-guvernören Tokihiro Nakamura i mitten av november för att starta om reaktorn efter att ha försett all sin personal på nattjänst med smartphones med funktioner för globala positioneringssystem med syfte att förhindra att en liknande incident upprepas.

Shikoku planerar att återuppta kommersiell verksamhet den 4 januari. En vanlig besiktning tar vanligtvis cirka tre månader. Men eftersom reaktorn har stått stilla mycket längre tid än så har bolaget skickat ut extra personal för att stödja återupptagandeprocessen. Shikoku säger att de kommer att göra allt de kan för att garantera säkerheten.

 

...