Lovisa kärnkraftverk har varit i bruk i 40 år och nu kan det bli 30 år till

Kraftverket i Lovisa byggdes 1970, som Finlands första kärnkraftverk. Kraftverket består av två ryskkonstruerade tryckvattenreaktorer av typen VVER V-213 som startade kommersiell drift maj 1977 respektive januari 1981.[1] Reaktorerna levererades av dåvarande Sovjetunionen, men försågs med inneslutning designad av Westinghouse samt instrumentering och processdator från Siemens. Foto: Creative Commons Lic

I över 40 års tid har Lovisa kraftverk i södra Finland producerat el och nu undersöker Fortum möjligheterna för att förlänga driftperioden med 20 år till. Då skulle kraftverket vara i bruk till år 2050. De flesta som bor i närheten av kraftverket är positiva, men fortsatt drift väcker också oro.

På Hästholmen, ungefär 12 kilometer från Lovisas centrum, ligger Lovisa kärnkraftverk. Kraftverket byggdes under åren 1971–1980 och har producerat el i över 40 års tid. Kärnkraftverket består av två kraftverksenheter, Lovisa 1 och Lovisa 2, varav den första togs i kommersiell drift 1977 och den andra 1980.

De nuvarande drifttillstånden för enheterna, som beviljats av statsrådet, gäller till slutet av 2027 respektive 2030. Efter det skulle kraftverket övergå till en avvecklingsprocess för att avsluta driften.

Men, verksamheten på kraftverket kommer eventuellt att fortsätta utöver den ursprungliga drifttillståndsperioden. Fortum undersöker nu möjligheterna för att förlänga driften med maximalt 20 års till.

I samband med det här har Fortum utfört en miljökonsekvensbeskrivning för att utvärdera vilka följder en fortsatt drift har på miljön och invånarna runtomkring kraftverket.

Kraftverkets nuvarande drifttillstånd går ut 2027 och 2030. Enligt Buddas kommer det ännu att ta en tid innan det blir klart om drifttillstånden förlängs eller inte.

Den största skillnaden mellan de två alternativen är tidpunkten för de olika verksamhetsfaserna. Om driften fortsätter till år 2050, påbörjas avvecklingsfasen 20 år senare för att sedan upphöra helt kring år 2090