Estland utvecklar minikärnkraftverk

Reaktortillverkaren Rolls-Royces representant berättade nyligen under BBC:s Today-program att man planerar att installera och driva fabriksbyggda kärnkraftverk senast 2029. Minikärnkraftverk, som kan masstillverkas och levereras i bitar på baksidan av en lastbil, gör kostnaderna mer förutsägbara. Illustration: Rolls Royce

Estland har arbetat länge med att utveckla ett minikraftverk. Även Rumänien räknar med att bli först i Europa med att verkligen ha ett.

Estlands regering godkände nyligen två dokument, där Estland åtar sig en målsättning att bygga ett eget kärnkraftverk senast år 2023, skriver Postimees Online/LETA.

Estland är i dag ett av de länder som har störst koldioxidutsläpp per invånare. Drygt 70 procent av landets energi kommer från oljeskiffer.

Estnisk elproduktion baseras i hög utsträckning på oljeskiffer som är den mest koldioxidintensiva råvara som finns. En omställning av Estlands elproduktion vore en viktig klimatåtgärd för hela EU.

Rolls-Royce planerar ett i Storbritannien. Också i Finland ändras nu lagstiftningen för att göra det möjligt att bygga små kärnkraftverk.

Små modulära reaktorer (SMR) nämns nu allt oftare som en möjlig lösning när utsläppen av koldioxid ska ner och storskalig kärnkraft varken anses vara lönsam eller acceptabel.

Utvecklingsplanen för energiekonomin och utvecklingsplanen för elekonomin fastställer Estlands energipolitiska flera år framåt.

Elekonomins utvecklingsplan förutser en rekonstruktion av elproduktionen i Estland inom de närmaste 10-15 åren. Kapaciteten hos vindkraftverk kommer också att behöva utökas till 900 megawatt tillsammans med nödvändig reservkapacitet.