Skottland öronmärker 100 miljoner brittiska pund för vätgasplan

På Orkneyöarna, Skottland, undersöks nu hur produktionskostnaden för grön vätgas kan reduceras genom att lokala företagare köper den syrgas som uppstår som biprodukt i elektrolysprocessen. Bild: Creative Commons Lic. Wikipedia

Skottland har som mål att ta ledningen inom vätgasproduktion och avser att investera 100 miljoner GBP inom branschen före 2030.

Skottland har precis startat omfattande planering av en inhemsk vätgassektor, som ges en hjälpande finansiell hand i form av ett stödpaket på mellan 2025 och 2030. Detta stöd, på totalt 100 miljoner GBP, kommer att tilldelas under perioden.

Landets handlingsplan för vätgas förväntas göra Skottland till ledande inom H2-produktion som drivs av förnybara energikällor.