Amerikansk studie kartlägger förändrade attityder om kärnkraften

Russellville kärnkraftverk i delstaten Arkansas. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Edibobb

Stödet för kärnenergi ökar i USA, enligt en färsk studie om USA-medborgarnas inställning till kärnenergi. Undersökningen genomfördes av miljöorganisationen ecoAmerica.

Studien med titeln, American Climate Perspectives Survey, kom fram till anmärkningsvärda förändringar när det gäller förståelse och stöd för olika energikällor, sade undersökningsteamet, med starkt stöd för ren energi i kombination med behovet av okad utbildning om energi-klimatkopplingen.

Detta är ecoAmericas fjärde årliga undersökning om ämnet och indikerar hur uppfattningarna har förändrats från 2018 till idag, meddelade organisationen ecoAmerica.

Undersökningsurvalet togs från en representativ grupp amerikanska vuxna och genomfördes på nätet mellan 27 augusti och 10 september, vilket gav totalt 1 110 fullständiga svar.

Undersökningen visar att stödet för kärnkraft i USA har ökat med 10 procentenheter från 2018 till 2021, med totalt 59 procent som nu säger att de stöder starkt eller i viss mån. Den högsta nivån av stöd återfanns bland män (72 procent sa att de stöder kärnkraften starkt eller i viss mån). Stödet är starkast hos vuxna över 60 år: 69 procent av vuxna över 60 sa att de stödde kärnkraften. Mindre än hälften av de undersökta kvinnorna visade sig stödja kärnkraften.

Enligt ecoAmerica har förståelsen för kärnkraften ökat under de senaste fyra åren.  Visserligen tror 45 procent av de tillfrågade fortfarande att kärnkraften bidrar till klimatförändringarna, vilket dock är en minskning från de 52 procent som trodde det 2018, men "missuppfattningen" om att vind- och solenergi bidrar till klimatförändringen har ökat från 12 procent till 20 procent.

Avfallshantering och hälsa och säkerhet erkändes som de två största problemen när det gäller kärnenergi, men resultaten visar även här betydande minskning sedan 2018, sa ecoAmerica. Oron för avfallshantering minskade med 9 poäng nationellt från 84 procent 2018 till 75 procent 2021, medan oron över hälsa och säkerhet minskade med 7 punkter från 80 procent 2018 till 73 procent 2021.

Antalet tillfrågade som anser att USA borde investera mer på forskning och utveckling av kärnenergi har fortsatt att öka sedan 2018 och ligger nu på 57 procent.

Källa: ecoAmerica.