Tyska klimatplaner sätter dansk energi under press

Danmarks energinät. Bild: Danska Energinätet

Ett tidigt tyskt kolstopp och massiv grön expansion kan direkt påverka dansk försörjningstrygghet och export. Därför väcker de förhöjda tyska klimatambitionerna både oro och entusiasm i den danska energisektorn.

När den framtida tyska regeringen kommer att fasa ut kolanvändningen senast år 2030, åtta år tidigare än planerat, kan det påverka Danmarks försörjningstrygghet.

- Om Tyskland fasar ut kärnkraften om två år och kolet 2030 kommer det helt enkelt att finnas betydligt mindre kraftverkskapacitet tillgänglig för Danmark. Det kommer allt annat lika att innebära att försörjningstryggheten blir lite sämre, säger Lars Aagaard, vd för Dansk Energi.