US DOE investerar 8,5 miljoner dollar i löftesrik kärnteknik

En preliminär amerikansk genomförbarhetsstudie har kommit fram till att avancerade kärnreaktorer kan möta Puerto Ricos unika energibehov genom att komplettera förnybara källor med annan nollutsläppsrelaterad el, som är motståndskraftig mot extrema naturförhållanden. Studien som genomfördes av puertoricanska ideella organisationen Nuclear Alternative Project (NAP), finansierades av det amerikanska energidepartementet (DOE).

US Department of Energy (DOE) har tilldelat 8,5 miljoner dollar för att hjälpa till att kommersialisera lovande avancerad kärnteknik.

Finansieringen stöder direkt fem industriledda projekt över hela landet och utnyttjar de senaste modellerings- och simuleringsverktygen som har utvecklats av DOE. Dessutom stöds genomförandet av lokaliseringsanalyser och andra forskningsaktiviteter som kommer att informera om den framtida utbyggnaden av avancerade kärnreaktorer på öar eller för potentiell användning i sjöfarten.

- Avancerade och moderna kärnreaktorer kommer att helt förändra vårt sätt att konstruera, bygga och bedriva kärnreaktorer, säger Dr Kathryn Huff, biträdande sekreterare för kärnenergi.

- Dessa finansiella bidrag stödjer tekniska och regulatoriska framsteg som krävs för att kommersialisera ny kolfri kärnteknik som är redo att hjälpa vår nation att nå nettonollutsläpp senast år 2050.

Ett av de projekt som valts ut för avancerad reaktorutveckling ligger på den amerikanska ön Puerto Rico.

På ön görs en ortslämplighetsstudie för små modulära reaktorer och mikroreaktorer. The Nuclear Alternative Project (Sugar Land, TX) kommer att utvärdera den allmänna platsens lämplighet för små modulära reaktorer och mikroreaktorer i Puerto Rico. Resultaten av studien kommer att stödja DOE:s uppdrag att kommersialisera dessa teknologier på små öar och/eller avlägsna platser. Totalt värde: $1 628 285.

Det finansiella stödet utdelas av Office of Nuclear Energy's US Industry Opportunities for Advanced Nuclear Technology Development, som har investerat mer än 215 miljoner dollar i avancerad kärnteknik sedan 2017. Ansökningarna är uppdelade i tre finansieringsvägar för att stödja det första beredskapsprojektet för kärnkraftsdemonstrationer, avancerade reaktorutvecklingsprojekt och direkt tillsynsstöd.