Finländska De Gröna anser att kärnkraften som energiform bör klassas som hållbar energikälla i EU

De Grönas partiordförande, inrikesminister Maria Ohisalo. Foto: Creative Commons Lic. kredit: De Gröna, Finland

Det viktigaste för De Gröna är att stoppa klimatkrisen, och därför är de som regeringsparti redo att se till att kärnkraft som energiform klassas som hållbar energikälla i EU.

Det säger De Grönas partiordförande, inrikesminister Maria Ohisalo som nyligen gästade den finska tevens morgonprogram.

– På EU-nivå måste vi se över målen för klimatkrisen utgående från vetenskaplig evidens. Kan kärnkraft som energiform uppfylla de kriterier som Parisavtalet förutsätter och dessutom inte hota den biologiska mångfalden?

-Vi är ute efter att utveckla olika hållbarhetskriterier, säger Ohisalo.

Enligt Ohisalo bör man med alla medel nu bekämpa klimatkrisen.

– Det betyder också att vi inte kan utesluta kärnkraft helt. Men vi har inte tid att vänta i 20 år. Vi måste använda oss av snabba, hållbara lösningar om det finns sådana som teknologin möjliggör.

Ohisalo lyfte fram vikten av att satsa på hållbar utveckling.

– Att satsa på grön teknologi och -industri ska ses som en investering som ger oss mer tillväxt, hållbar sådan, och som skapar arbete.

Källa: Svenska yle