S&P projekterar rekordinstallation av 71 gigawatt amerikansk vind- och solenergi

Amerikanska utvecklare har planer på att installera 71 gigawatt vind- och solenergi nästa år, plus 8 gigawatt extra batterilagringspotential vilket överträffar tidigare rekord på alla fronter. Omkring 40 gigawatt av vind- och solkraftskapacitet förväntas bli installerad 2022, enligt S&P-rapporten.Source: Total/Laurent Zylberman

USA är för närvarande på väg att installera 27 gigawatt ny vindkraft och 44 gigawatt solkraft 2022, enligt rapporten ”2022 Electric, Natural Gas and Water Utilities Outlook Report” från S&P Global Market Intelligence.

Nästa års solcellsinstallationer kommer att fördubbla mängden installerad prestanda 2021, enligt S&P.

Vindanläggningar tycks för närvarande ha stabiliserat sig på en nivå runt 27 gigawatt per år. Dessutom räknar S&P med utbyggnad av mer än 8 gigawatt batterilagring år 2022, sex gånger högre än rekordet 2020.

Rapportens författare, Adam Wilson, tror dock att de senaste veckornas utveckling, inklusive osäkerheten kring ett tvådelat infrastrukturpaket och växande begränsningar i försörjningskedjan, kan skjuta tillbaka vissa projekt som planerats till 2022.

På ett eller annat sätt kommer 2022 att bli ett monumentalt år för industrin när det gäller förnybar energi, säger S&P.

- Men det snabbt föränderliga politiska och ekonomiska landskapet kan få utvecklare att ompröva sina planer, konstaterade Adam Wilson. Han arbetar som analytiker för förnybar energi för S&P Global Market Intelligence.

Uppskattningarna i S&P-prognosen för 2022 beräknades före två nyckelutvecklingar: antagandet av en tvådelad infrastrukturproposition som förlänger vind- och solenergiskatteavdrag och som därmed förorsakar snabba ökningar av viktiga råmaterial- och fraktkostnader, sa Wilson.

- En av de främsta anledningarna till att prognoserna för 2022 var så höga, sa Wilson, är att utvecklare skyndade sig att slutföra projekt innan federala skattelättnader började avvecklas. Men under det senaste året har växande utmaningar i leveranskedjan gjort målet att slutföra projekt före federala deadlines allt svårare. Nuvarande förlängda tidsfrister och materialbrist driver fortfarande upp priserna, sa Wilson.

Han tror att det finns en god chans att en del av de projekt som planeras för installation 2022 kommer att försenas.

Men även om industrin inte når 71 gigawatt-strecket 2022, sa Wilson, tror han att dessa projekt kommer att fortsätta att bidra till nya rekord senast 2023 eller 2024.

- Om 2022 inte är ett rekordår, då kommer 2023 och 2024 att bli det, sa han.

- Med engagemanget från både den federala administrationen och från de allmännyttiga företagen och företagens köpare som vill kunna göra anspråk på 100 procent förnybar energi,

finns det inget sätt att den här marknaden kommer att tillåtas att backa. Det är för mycket fart som driver den framåt. Även om det finns motvind väger fördelarna alla de hinder som branschen står inför, sammanfattade rapportens författare, Adam Wilson.

 

...