Uzbekistan lämnar anbud om 400 megawatt solenergi

I en exklusiv intervju beskrev Uzbekistans energiminister, Alisher Sultanov, de åtgärder som vidtas för att förbereda landet för en energiomställning, med stora investeringar i både petrokemisk produktion och förnybar energi. Foto: Ministry of Energy, Uzbekistan

Anbudsprocessen kommer att starta i slutet av 2021, meddelade den uzbekiska energiministern inför deltagarna i ett uzbekisk-tyskt affärsforum.

Uzbekistans regering planerar att skaffa 400 megawatt solenergikapacitet som en del av en serie kommande anbudsförfaranden.

Uzbekistans energiminister Alisher Sultanov redogjorde för en rad kommande energianbud under det tredje uzbekisk-tyska affärsforumet, som hölls i Frankfurt.

Sultanov sa att Uzbekistan i slutet av 2021 kommer att tillkännage tre nya internationella anbudsförfaranden, för byggandet av över 400 kilometer luftledningar, plus två nya anbud på 400 megawatt solenergi.

Ytterligare anbud, för att tillhandahålla 200 extra megawatt energiproduktionskapacitet, kommer att tillkännages 2022,

Sultanov sa att han bjuder in tyska företag att delta i de kommande anbuden, på grund av "stora möjligheter" för samarbete inom energisektorn.

Uzbekistans regering har lanserat flera anbud för energiinfrastrukturprojekt sedan 2019.

Pågående anbud inkluderar solcellskraftverk med en total kapacitet på 1 gigawatt under 2019–2025, med stöd av Asian Development Bank.

Flera bilaterala avtal tecknades med utländska företag, inklusive Total Eren (Frankrike), Masdar (UAE) och Aqua Power (Saudiarabien), som totalt kommer också att uppgå till 1,6 gigawatt i kapacitet.

Sultanov lyfte också fram Uzbekistans hittillsvarande energireformer och upprepade landets ambitiösa mål att till 2030 fördubbla sin energiproduktionskapacitet till 30 gigawatt, varav 25 % kommer från förnybar energi.

Han tillade att solenergiresurser representerar 51 miljarder ton oljeekvivalenter och vindkraftsresurser representerar 360 miljoner ton oljeekvivalenter.