Europeiska kommissionen föreslår att gemensamma laddare tas i bruk

Bristande harmonisering skulle leda till skillnader mellan medlemsstaterna och kunde utgöra hinder för den fria rörligheten för varor. Genom åtgärder på EU-nivå kan de mål man avtalat om uppnås effektivare än genom åtgärder genomförda av de enskilda medlemsstaterna. Foto: Shutterstock

Flera medlemsländer understöder Europeiska kommissionens förslag om att samma gemensamma laddare ska lämpa sig för laddning av mobiltelefoner och motsvarande radioutrustning som använder trådbunden laddning.

Sådan radioutrustning är till exempel läsplattor, hörlurar, headsets och handhållna videospelskonsoler. Den gemensamma laddaren kommer att ha USB-C port.

Kommissionen motiverar åtgärder på unionsnivå med att driftskompatibilitet hos radioutrustning och tillhörande utrustning, såsom laddare, skulle förenkla användningen av radioutrustningen och minska både onödigt avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning och kostnader.

Konsumenterna skulle dra betydande nytta av att man i framtiden inte behöver köpa några produktspecifika laddningsportar och kablar som är kompatibla med en viss tillverkares utrustning. Konsumenterna kommer också att dra nytta av de besparingar som kan uppnås genom ändringarna och av de närmare uppgifter som ska ges om laddningsutrustningen.

Flera länder, däribland Finland, understöder målen i kommissionens förslag och förhåller sig i huvudsak positivt till förslaget. Vissa länder anser dock att förslaget till vissa delar bör preciseras och dess konsekvenser bedömas i större utsträckning.

 

...