Framgångsrik europeisk biogaskonferens visar att branschen är redo att leverera "Fit for 55"-lösningar

Över 200 deltagare och mer än 40 talare samlades nyligen i Bryssel för att debattera den senaste utvecklingen av förnybara gaser i Europa.

EU-kommissionär med ansvar för klimatpolitiken, Frans Timmermans betonade i sitt öppningstal att nu finns det behov av att ”gå bort från fossila gaser och istället ta in förnybara och koldioxidsnåla gaser, som vätgas, biogas och biometan.” och "tänka på den långsiktiga motståndskraften i energisystemet" där "eventuella substitut för importerade fossila gaser och fler investeringar i förnybar energi kommer att fortsätta att vara vår strategi.”EU ligger i framkant

Biogaskonferensens agenda med låga koldioxidutsläpp fastställer nu den globala takten och med paketet "Fit for 55" har branschen skapat ett regleringssammanhang så att man kan gå vidare. Inspirerande

interventioner och diskussioner tog itu med tillgängligheten,

hållbarhet och skalbarhet för biogas och dess uppgraderade form, biometan, i Europa, och på vilket sätt dessa gröna gaser gör omställningen till ett klimatneutralt Europa till verklighet.

Konferensen var också plattform för den officiella lanseringen av den nya visuella identiteten för European Biogas Association, i linje med den nuvarande positioneringen av branschens framtida energisystem och med organisationens engagemang när det gäller att forma kontinentens cirkulära bioekonomi.

Alexandra Tomczak från Europeiska kommissionen redogjorde för siffrorna i EBA:s senaste statistiska rapport, nämligen 2021 års utgåva, är uppmuntrande: det finns en massiv tillväxt av biometan från 2019 till 2020.

Framtida prognoser är lika lovande, vilket framhölls av Harmen Dekker, EBA:s Director:

- Den kombinerade produktionen av biogas och biometan kan idag täcka 4,6 procent av hela EU:s gasbehov. Detta är redan högre än den totala naturgasförbrukningen i hela Belgien. År 2050 kan cirka 30–40 procent av vårt gasbehov tillgodoses av biogas/biometan, förklarade Dekker.

Ett av de områden där biometan kan spela en viktig roll är transporter. En prognostiserad produktion av bioLNG för 2024 (flytande biometan) skulle kunna driva mer än 25 000 långa och tunga lastbilar, vilket skulle kunna minska utsläppen från dessa fordon ner under nollnivåerna.

 

...