Wärtsilä forskar om ammoniak- och LNG-dubbelbränslemotorernas användbarhet inom sjöfarten

Den finländska leverantören Wärtsilä ska tillsammans med norska Simon Møkster Shipping utforska möjligheterna med en dubbelbränslemotor baserad på ammoniak och som använder flytande naturgas, LNG, som ett alternativ. Foto: Wärtsilä

Leverantören Wärtsilä går samman med Simon Møkster Shipping för att undersöka möjligheterna att utveckla en dubbelbränslemotor som har ammoniak som primärbränsle och LNG som alternativ.

Den finländska leverantören Wärtsilä ska tillsammans med norska Simon Møkster Shipping utforska möjligheterna med en dubbelbränslemotor baserad på ammoniak och som använder flytande naturgas, LNG, som ett alternativ.

De två partnerna kommer att genomföra en så kallad förstudie för att visa huruvida stora fartyg kan eftermonteras för att segla på ammoniak och LNG, som är två alternativa bränslen som är på gång i sjöfartens gröna omvandling.