Finländska försvarsministeriet vill se en riskanalys för Fennovoimas planerade kärnkraftverk och om samarbetet med Ryssland

Kärnkraftverket i Norra Österbotten ska enligt planerna stå klart år 2028. Finländska Försvarsministeriet vill att Fennovoima gör en riskanalys för sitt planerade kärnkraftverk i Hanhikivi, skriver nyhetsbyrån STT. I analysen ska bland annat risken av ryskt samarbete bedömas. Bild: Fennovoima, Kredit: Belén Weckström

Finlands Försvarsministerium vill se en riskanalys för Fennovoimas planerade kärnkraftverk och samarbetet med Ryssland väcker också frågor.

Kärnkraftsprojektet Hanhikivi utförs med ryskt stöd i form av den statliga kärnkraftsmyndigheten Rosatom, som föreslås bli minoritetsägare.

Försvarsministeriet vill att riskanalysen tar i beaktande eventuella geopolitiska risker som projektet kan medföra.

Analysen skulle utarbetas av en arbetsgrupp bestående av flera olika myndigheter och experter. Försvarsministeriet kommenterar inte ifall analysen riskerar att välta projektet.

Krav på riskanalyser har blivit vanligare, säger Försvarsministeriets Sara Kajander, som är chef för ministeriets fastighets- och miljöenhet.

Trots att mycket arbete återstår tror Fennovoima på byggstart om två år för kärnkraftverket i Hanhikivi

Strålsäkerhetscentralen väntar fortfarande på dokument.

Fennovoima tror inte att det äventyrar projektet

Presentationen av riskanalysen är en del av ministeriets senaste utlåtande om kärnkraftsprojektet som ska genomföras i Pyhäjoki vid Norra Österbottens kust.

Uttalandet utfärdades till Arbets- och näringsministeriet i mitten av september, eftersom Fennovoima har uppdaterat sin bygglovsansökan tidigare i vår.

Det har gått flera år sedan den ursprungliga ansökan lämnades in, så olika delar av projektet har hunnit utvecklas. I sitt utlåtande år 2014 tog Försvarsministeriet upp liknande frågor som nu, men den här gången ska frågorna analyseras mer ingående.

Fennovoimas projektledare Jouni Takakarhu säger till STT att Rosatoms deltagande kommer ge säker finansiering och expertis. Han tror inte att kärnkraftsprojektet läggs ner.

Till avtalet med Rosatom hör också personalutbildning som började hösten 2020.

Källa: STT