Klimatrapport: Global uppvärmning på 2 grader kräver förnybar expansion i dubbel takt

Christian Rynning-Tønnesen är en norsk affärsman med en lång karriär från olika ledande befattningar i norskt näringsliv. Från 2010 är han VD för Statkraft. Foto: Statkraft

Investeringar i förnybar energi slog igen rekord 2020 trots en makroekonomisk nedgång.

- Investeringar måste dock mer än fördubblas på årsbasis under de närmaste 30 åren om den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader, visar Statkrafts årliga klimatrapport.

Varje år, med ofrånkomlig optimism, publicerar Statkraft sin analys för ett lågutsläppsscenario, där det statliga norska företaget med mindre fokus på extrema väderhändelser och smältande inlandsis istället fokuserar på hur världen kan hålla temperaturstegring till ett minimum.

År 2019 kunde Statkraft meddela den häpnadsväckande slutsatsen att det inte bara var möjligt att hålla den globala temperaturhöjningen på 1,5 grader istället för 2, utan att det skulle bli ännu billigare på grund av sjunkande priser på förnybar energi.

- Under 2021 har sådana goda nyheter hamnat i bakgrunden och i presentationen av årets analys varnar vd:n Christian Rynning-Tønnessen om risken att myndigheterna faller tillbaka till gamla vanor i kölvattnet av corona med hänvisning till 2020 då globala koldioxidutsläpp för första gången sedan den industriella revolutionen föll jämfört med föregående år.

- Världen är mobiliserad och redo att samarbeta med ett mål i åtanke: Att minska uppvärmningen av vår planet, säger Christian Rynning-Tønnessen i en kommentar:

- Med en gradvis återupptagning av samhället efter pandemin kommer utsläppen att stiga tillbaka till samma nivå som före pandemin. Det förstärker bara vårt budskap om att en storskalig omstrukturering av energisystemet är absolut nödvändigt om vi ska kunna hamna nära 1,5-gränsen, säger Statkrafts vd.

Målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader har dock halkat något i bakgrunden i Statkrafts analys, där det påpekas att det behövs "en betydande taktändring". I förhållande till utvecklingen av förnybar energi finns det dock även vissa goda nyheter. Expansionen 2020 slog nya rekord trots ett makroekonomiskt bakslag och dessa gröna energiformer ökade med sju procent jämfört med 2019.